19.03.2019r. Godz. 02:37Bieżące interwencje

Podsumowanie roku 2018 w woj. opolskim

dodano: 28 grudnia 2018 o 15:12 | ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2019 o 18:01 | kategoria: Wydarzenia

Podsumowanie roku 2018 w woj. opolskim

Na terenie województwa opolskiego w roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 12602 razy w tym:

  • pożary - 4468 razy
  • miejscowe zagrożenia - 7310 razy
  • alarmy fałszywe - 824 razy

Poniżej kilka zestawień statystycznych przedsatwaiających rodzaj interwencji prowadzonych przez strażaków województwa opolskiego.

 

1. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny

 

Lp. Podział administracyjny Pożar (P) Miejscowe zagrożenie (MZ) Alarm fałszywy (AF) OGÓŁEM
1 brzeski 631 743 100 1474
2 głubczycki 180 338 30 548
3 kędzierzyńsko-kozielski 334 556 62 952
4 kluczborski 322 532 62 916
5 krapkowicki 221 344 51 616
6 namysłowski 328 514 32 874
7 nyski 823 1105 73 2001
8 oleski 186 719 15 920
9 opolski 948 1458 316 2722
10 prudnicki 240 467 25 732
11 strzelecki 255 534 58 847

OPOLSKIE 4468 7310 824 12602

 

2. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny w porównaniu do roku 2017

 

Podział administracyjny Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń
  2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
brzeski 464 631 905 743 97 100 1466 1474
głubczycki 141 180 460 338 21 30 622 548
kędzierzyńsko-kozielski 268 334 765 556 59 62 1092 952
kluczborski 265 322 573 532 40 62 878 916
krapkowicki 244 221 537 344 49 51 830 616
namysłowski 187 328 515 514 27 32 729 874
nyski 635 823 1379 1105 57 73 2071 2001
oleski 138 186 784 719 8 15 930 920
opolski 719 948 1596 1458 328 316 2643 2722
prudnicki 190 240 534 467 31 25 755 732
strzelecki 217 255 592 534 59 58 868 847
OPOLSKIE 3468 4468 8640 7310 776 824 12884 12602

 

 

 

3. Zestawienie ilości osób poszkodowanych w zdarzeniach w porównaniu do roku 2017

 


  Ofiary śmiertelne inne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni inni Ranne dzieci
LP. zdarzenia 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
1 Pożar (P) 17 13 0 0 108 97 10 6
2 Miejscowe zagrożenie (MZ) 110 137 1 5 1709 1779 135 147

 

4. Zestawienie zdarzeń ze względu na obiekt w którym prowadzone były działania.


LP. Rodzaj obiektu Miejscowe zagrożenia Pożary
    2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok
1 Obiekty użyteczności publicznej 411 490 63 68
2 Obiekty mieszkalne 2185 2493 864 866
3 Obiekty produkcyjne 97 73 71 85
4 Obiekty magazynowe 53 22 41 56
5 Środki transportu 1311 1523 234 234
6 Lasy (państwowe i prywatne) 72 47 75 151
7 Uprawy, rolnictwo 90 73 745 1002
8 Inne obiekty 4421 2589 1375 2006

 

 

5. Zestawienie przyczyn miejscowych zagrożeń w roku 2018


LP. Przyczyny miejscowego zagrożenia 2017 rok 2018 rok
1 Silne wiatry 3486 1271
2 Przybory wód 116 70
3 Opady śniegu 225 17
4 Opady deszczu 487 389
5 Chemiczne 267 290
6 Ekologiczne 25 64
7 Radiologiczne 0 0
8 Budowlane 272 77
9 Infrastruktury komunalnej 75 83
10 W transporcie drogowym 1369 1553
11 W transporcie kolejowym 8 6
12 W transporcie lotniczym 1 4
13 Na obszarach wodnych 152 105
14 Medyczne 805 1118

 

Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
wydział operacyjny KW PSP w Opolu