24.02.2019r. Godz. 01:41Bieżące interwencje

Podsumowanie współpracy ratowniczej z Czechami w 2014 roku

dodano: 8 kwietnia 2015 o 14:04 | ostatnia aktualizacja: 11 maja 2016 o 13:05 | kategoria: Wydarzenia

W dniach 26 i 27 marca miało miejsce spotkanie podsumowujące kolejny rok współpracy straży pożarnej z województwa opolskiego i krajów ołomunieckiego oraz morawsko-śląskiego. Podczas spotkania komendanci z obu państw przedstawili podejmowane działania, w tym działania ratownicze i przyjęto plan pracy na 2015 rok.

Podsumowanie współpracy ratowniczej z Czechami w 2014 roku

Organizatorem tegorocznej narady była strona polska, czyli Opolski Komendant Wojewódzki PSP. Na naradę zaproszeni zostali komendanci wojewódzcy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z województwa opolskiego oraz dyrektorzy krajowi i regionalni (odpowiednicy komendantów wojewódzkiego i powiatowego w Polsce) straży pożarnej z krajów i rejonów sąsiadujących z województwem opolskim, a także przedstawiciel grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i  klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Na naradzie podsumowano współpracę ratowniczą, szkoleniową i kulturalno-oświatową realizowaną w 2014 roku oraz przyjęto plan działań na 2015 rok.

Komendanci szczebla powiatowego z obu państw wspólnie przedstawili akcje ratowniczo-gaśnicze i ćwiczenia oraz występujące problemy w alarmowaniu, powiadamianiu i współdziałaniu pomiędzy jednostkami obu państw wraz z propozycjami rozwiązań. Przedstawiciel komendy głównej straży pożarnej w Pradze oraz pionu operacyjnego KW PSP w Opolu oraz HZS w Ołomuńcu przedstawili nową instrukcję metodyczną dla jednostek biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej a następnie określili niezbędne zadania do realizacji w związku ze zmianą regulacji. Natomiast przedstawiciele pionu kwatermistrzowskiego z komend wojewódzkich straży pożarnej obu państw przedstawili realizowane projekty oraz możliwości wykorzystania środków UE podczas dalszej działalności. Podczas spotkania przedstawiono inne działania podejmowane w celu poprawy komunikowania się podczas działań ratowniczych i w celu dalszego zacieśniania kontaktów pomiędzy strażakami obu państw.

Komendanci wojewódzcy jednostek straży pożarnej obu krajów zaakceptowali plan współpracy komend Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego ze strażami pożarnymi z kraju morawsko-śląskiego i ołomunieckiego Republiki Czeskiej na 2015 r. , podsumowali dotychczasową współpracę i podziękowali za duży wkład pracy i zaangażowanie przedstawicielom obu stron. Przedstawiciel komendy głównej straży pożarnej w Pradze określił współpracę województw opolskiego i kraju ołomunieckiego za wzorcową.

Planowane działania w 2015 roku

Podstawowym celem współpracy straży pożarnej Polski i Czech jest szybkie niesienie pomocy mieszkańcom obu państw bez względu na przebieg granicy i przynależność jednostek do danego państwa. W tym celu podejmowane są zadania związane z poprawą komunikacji, wymiany danych, wspólnymi szkoleniami i zakupem sprzętu specjalistycznego i dlatego w 2015 roku między innymi planowane jest:

 • przygotowanie projektu „Bezpieczne Pogranicze – budowa transgranicznego systemu wymiany informacji o zagrożeniach i wzmocnienie potencjału ratowniczego na obszarze polsko – czeskiego pogranicza”,
 • udział w projekcie unijnym „Wzmocnienie działania jednostek ochotniczych przy powodziach” gmina Branice
 • dostosowanie dokumentacji operacyjnej do nowej instrukcji metodycznej,
 • ćwiczenia
  • grup wodno-nurkowych w Czechach a następnie w Polsce,
  • ćwiczenia w biogazowni w Czechach w Rusinie,
  • ćwiczenia z zakresu działań poszukiwawczych na terenach górskich,
  • ćwiczenia pożarnicze,
  • ćwiczenia straży pożarnych z okazji obchodów „Dnia Bezpieczeństwa”,
  • ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego – pomoc osobom poszkodowanym w wyniku unieruchomienia wyciągu narciarskiego,
 • kolejny cykl wymiany dyżurnych stanowisk kierowania w Opolu i Ołomuńcu,
 • udział w Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Wodnego  Slezska Harta 2015,
 • rewizyta przedstawicieli pionu operacyjnego komend wojewódzkich w Ołomuńcu i Ostrawie w celu omówienia współpracy przy obsłudze zgłoszeń z numeru 112, 998 i 150,
 • turniej piłki siatkowej służb mundurowych, X Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Nysie i Starosty Nyskiego, Turniej w siatkonogę „Turnaj IZS v nohejbale trojic”,
 • udział w obchodach Dnia Strażaka.

Wykaz uczestników narady:

 • plk. Ing. Karel Kolářík - komendant wojewódzki HZS Olomouckého kraje
 • plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph. D. - zastępca komendanta wojewódzkego HZS Olomouckého kraje
 • plk. Ing. Jan Pastucha - komendant powiatowy HZS Jeseník
 • plk. Ing. Miroslav Blažek - komendant WSKR HZS Olomouckého kraje
 • kpt. Bc. Iva Brejzová - koordynator współpracy międzynarodowej GR HZS
 • nadbryg. Karol Stępień - opolski komendant wojewódzki PSP w Opolu
 • st. bryg. Jerzy Paluch - z-ca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu
 • st. bryg. Marek Matczak - z-ca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu
 • bryg. Mirosław Jelonek - komendant powiatowy PSP w Prudniku
 • bryg. Arkadiusz Kuśmierski - komendant powiatowy PSP w Nysie
 • bryg. Wojciech Semeniuk - komendant powiatowy PSP w Głubczycach
 • bryg. Adam Janiuk - z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu

 

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP
z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu