24.04.2019r. Godz. 09:49Bieżące interwencje

Polsko-niemiecka współpraca ratownicza

dodano: 6 March 2014 o 06:03 | ostatnia aktualizacja: 5 March 2014 o 15:03 | kategoria: Inne

W dniach 6 i 7 marca br. województwo opolskie będzie gościć przedstawicieli Federalnego Urzędu Służby Ratownictwa Technicznego Niemiec (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - THW). Przyjazd przedstawicieli THW, na czele z prezydentem tej organizacji Albrechtem Broemme, związany jest z podpisaniem programu współpracy szkoleniowej z Państwową Strażą Pożarną na kolejne dwa lata. Początki współpracy PSP z THW sięgają 1993 roku.

Polsko-niemiecka współpraca ratownicza

Federalny Urząd Służby Ratownictwa Technicznego (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) jest jednostką organizacyjną Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec powołaną w 1950 r. do udzielania pomocy technicznej w ramach ochrony cywilnej, podczas humanitarnych akcji za granicą, jak również wspierania lub uzupełniania sił ratowniczych w landach i gminach. Organizacja ta poprzez własne struktury na szczeblu lokalnym, okręgowym, krajów związkowych i federalnym, tworzy ważny element w systemie ratowniczym i ochrony ludności Republiki Federalnej Niemiec. THW nie jest organizacją pożarniczą, a jej jednostki organizacyjne nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Służba ta stanowi wsparcie i uzupełnienie działań w sytuacjach kryzysowych, w których zachodzi konieczność użycia specjalistycznego sprzętu i wysokowykwalifikowanego personelu.

Polsko-niemiecka współpraca ratownicza odbywa się na wielu płaszczyznach i obejmuje większość instytucji i urzędów odpowiedzialnych za służby ratownicze i ochronę ludności w Niemczech, spośród których można wymienić Federalne MSW RFN (Departament Zarządzania Kryzysowego), Federalny Urząd Służby Ratownictwa Technicznego (THW), Niemiecki Związek Straży Pożarnych, MSW Spraw Wewnętrznych Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii oraz powiaty i gminy w pasie przygranicznym.

Ramy prawne tej współpracy stanowią:

 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, podpisana 10 kwietnia 1997 r. w Warszawie
 • Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Brandenburgii o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisane 18 lipca 2002 r. w Słubicach,
 • Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisane 18 lipca 2002 r. w Słubicach,
 • Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisane 18 lipca 2002 r. w Słubicach,
 • Porozumienie między Komendantem Głównym PSP a Federalnym Zarządem Służby Ratownictwa Technicznego (THW), zawarte w Warszawie 20 sierpnia 1998 r.

Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z niemieckimi urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za służby ratownicze i ochronę ludności obejmuje: Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN, Federalny Urząd Ochrony Ludności i Katastrof (BBK), Federalny Urząd Służby Ratownictwa Technicznego (THW), MSW Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii oraz powiaty i gminy na terenach położonych wzdłuż polsko-niemieckiej granicy państwowej, jak również Niemiecki Związek Straży Pożarnych i związki straży pożarnych krajów związkowych Niemiec.

Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca PSP i THW. Początki tej współpracy sięgają 1993 roku. W wyniku tej współpracy odbyło się zarówno w Polsce jaki i w Niemczech wiele wspólnych przedsięwzięć w zakresie przygotowania grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami i sprzętem do wykrywania osób zasypanych w wyniku trzęsienia ziemi czy katastrof budowlanych, jak również wspólnych ćwiczeń grup ratownictwa wysokościowego. Wielokrotnie przedstawiciele PSP i THW wizytowali szkoły Państwowej Straży Pożarnej i federalne szkoły THW, poznając organizacje i metodykę prowadzenia zajęć oraz bazę dydaktyczną tych jednostek.

Zdobyte doświadczenie zaowocowało m.in. znaczącą pomocą ekip THW podczas likwidacji skutków powodzi w Polsce w 1997 r., 2001 r. i 2010 r.

W ostatnich latach Państwowa Straż Pożarna realizowała m.in. następujące przedsięwzięcia w zakresie polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności:

 1. W dniach 10-12 maja 2010 r. w Berlinie odbyła się konferencja podsumowująca unijny projekt pilotażowy realizowany w latach 2007-2010 przez Państwową Straż Pożarną i Federalną Służbę Ratownictwa Technicznego (THW) „Transgraniczne zarządzanie przeciwpowodziowe”. Celem projektu była ewaluacja i usprawnienie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu bezpieczeństwa oraz poprawa współpracy między PSP a THW w zakresie zwalczania skutków powodzi.Delegacji polskiej przewodniczył Pan Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu w MSWiA. Ponadto ze strony polskiej obecni byli m.in. Komendant Główny PSP, Z-ca Komendanta Głównego PSP, komendanci wojewódzcy, komendanci powiatowi PSP i dyrektorzy wydziałów Zarządzania Kryzysowego UW z województw graniczących z Niemcami. Stronę niemiecką reprezentowali m.in. Pan Ole Schroeder, Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym MSW, Manfred Schmidt, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego w Federalnym MSW, Pan Norbert Glante, Eurodeputowany i Prezydent THW. Pan Minister Z. Sosnowski odbył także spotkanie w Federalnym MSW z Panem Klausem D. Fritschke, Podsekretarzem Stanu. Na zakończenie konferencji odbyła się uroczystość wręczenia polskich i niemieckich medali i wyróżnień osobom najbardziej zaangażowanym w realizacji projektu.
 2. W dniach 7-9 czerwca 2010 r. w Lipsku na terenach wystawowych INTERSCHUTZ’2011 przebywał nadbryg. Marek Kowalski, Z-ca Komendanta Głównego PSP. W dniu 8 czerwca br. na stoisku Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW) odbyło się spotkanie z Albrechtem Broemme, Prezydentem Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW), podczas którego omawiano współpracę PSP i THW. Nadbryg. M. Kowalski przedstawił aktualną sytuację powodziową w Polsce. Zastępca Komendanta Głównego podziękował prezydentowi THW i Pełnomocnikowi THW na kraje związkowe Brandenburgia, Berlin i Saksonia Anhalt za pomoc udzieloną podczas powodzi w Polsce. Rozmawiano także o możliwości dalszej pomocy. W rozmowie telefonicznej z Albrechtem Broemme słowa podziękowania przekazał także nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP przebywający w tym czasie na terenach powodziowych w woj. lubelskim. Ważnym akcentem wizyty na stoisku THW była uroczystość, podczas której nadbryg. Marek Kowalski i Albrecht Broemme podpisali „Plan współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Federalnym Urzędem Służby Ratownictwa Technicznego w latach 2010-2011”.
 3. W dniach 2-3 października 2010 r. w Krakowie - na zaproszenie Komendanta Głównego PSP - przebywał Pan Albrecht Broemme. W dniu 2 października podczas uroczystych obchodów 50-lecia Szkoły Aspirantów PSP, które odbyły się na Rynku Głównym, Prezydent THW otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Medal i Dyplom im. J. Tuliszkowskiego.
 4. W dniach 9-11 czerwca 2011 r. w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi EDURA - ratownictwo i technika przeciwpożarowa. W uroczystości otwarcia Targów uczestniczyli m. in. Pan Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w MSWiA, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP, Prezes Fundacji EDURA, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, komendanci miejscy/powiatowi PSP, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz delegacje zagraniczne z Węgier, Litwy, Czech, Niemiec, Białorusi, Słowacji, Rosji, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Delegację niemiecką reprezentowali:  przedstawiciel Departamentu Zarządzania Kryzysowego Federalnego MSW (Paul Breimaier) i THW (Thomas Hoenicke). Na spotkaniu Podsekretarz Stanu w MSWiA i Komendanta Głównego PSP z delegacją niemiecką omówiono najważniejsze aspekty polsko-niemieckiej współpracy ratowniczej i perspektywy jej rozwoju.
 5. W dniu 9 marca 2012 r. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Zasługi za Dzielność ratownikom Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW) za pomoc okazaną podczas usuwania skutków powodzi w Polsce w 2010 r. Podczas uroczystości, Komendanta Głównego PSP reprezentował Pan mł. bryg. mgr inż. Mariusz Feltynowski, Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej PSP. W dniach 11-12 maja 2012 r. w Częstochowie odbywały się główne uroczystości z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Prezydenta THW reprezentował Pan Manfred Metzger, pełnomocnik THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgia i Saksonia-Anhalt.
 6. W dniach 23-26 kwietnia 2013 r. na terenie ośrodka szkolenia poligonowego wojsk lądowych k. Żagania odbyły się międzynarodowe ćwiczenia grup poszukiwawczo-ratowniczych POLEX 2013. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie całego procesu działań międzynarodowych grup poszukiwawczo-ratowniczych, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 7. Ćwiczenia organizowane były pod egidą ONZ, a uczestniczyły w nich grupy działające w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG). W ćwiczeniach uczestniczyli zespoły z Polski, Rosji, Białorusi, Niemiec (THW) i Rumunii. W dniu 24 kwietnia br. poligon wizytował gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP, a obserwatorami w tym dniu byli także komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół PSP. Ćwiczenia wizytował także Albrecht Broemme, Prezydent Służby Ratownictwa Technicznego (THW), a 25 kwietnia 2013 r. działania międzynarodowych grup poszukiwawczo-ratowniczych obserwował Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w MSW.
 8. W dniach 3-7 czerwca 2013 r. 10 funkcjonariuszy PSP przebywało w Zawodowej Straży Pożarnej w Mannheim w ramach wymiany ekspertów, w zakresie ochrony przed zagrożeniami CBRN (chemiczne, biologiczne i nuklearne).
 9. W dniu 16 czerwca 2013 r. w Berlinie, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP podpisali List intencyjny o współpracy z Komendantem Straży Pożarnej Kraju Związkowego Berlin. Dokument sankcjonuje dotychczasową wieloletnią współpracę i nadał jej dalszy kierunek. Stał się ważnym kamieniem milowym we współpracy pomiędzy Służbami.
 10. Dnia 30 sierpnia 2013 r. Prezydent Federalny Niemiec Joachim Gauck zaprosił do Pałacu Prezydenckiego Bellevue ok. 4000 najbardziej zasłużonych obywateli. Wśród tych szczególnych gości byli również nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Drahoslav Ryba – Dyrektor Generalny Państwowej Straży Pożarnej Czech. To wyróżnienie było wyrazem podziękowania za dotychczasową, wieloletnią i owocną współpracę Państwowej Straży Pożarnej z THW oraz bezinteresowną działalność na rzecz ratowania życia i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli niemieckiej części grupy roboczej do raportu.
 11. W dniach 11-14 września 2013 r. na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP Szczecin w Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie w zakresie lokalizacji podwodnej, z udziałem przedstawicieli THW. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności odczytywania obrazów hydrograficznych na zróżnicowanych akwenach.
 12. W dniach 28-29 listopada 2013 r. delegacja w składzie nadbryg. Marek Kowalski, Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Komendant Miejski PSP w Krakowie wizytowali nowoczesne Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych we Frankfurcie n/M.
 13. W dniu 12 grudnia 2013 r., w Wiesbaden delegacja Państwowej Straży Pożarnej, której przewodniczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wzięła udział w posiedzeniu Grupy Regionalnej INSARAG Afryka/Europa/Bliski Wschód. Polska objęła przewodnictwo Grupy Roboczej, co stanowi istotny element w rozwoju międzynarodowej współpracy sił ratowniczych Polski oraz ogromne wyróżnienie dla naszej formacji.
 14. W dniach 24-25 stycznia 2014 r. w Berlinie, na zaproszenie Prezydenta THW, odbyła się trójstronna konferencja nt: wymiany doświadczeń w zakresie projektów na rzecz bezpieczeństwa cywilnego UE. Oprócz przedstawicieli Niemiec i Francji (Dyrekcja Generalna Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego), uczestniczyła w konferencji delegacja Państwowej Straży Pożarnej, której przewodniczył nadbryg. Marek Kowalski, Zastępca Komendanta Głównego PSP.

Opracowanie:
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Wojciech Kotoński

główny specjalista w biurze współpracy międzynarodowej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej