23.02.2019r. Godz. 07:21Bieżące interwencje

Powiatowy Dzień Strażaka w Kluczborku

dodano: 23 maja 2012 o 14:05 | ostatnia aktualizacja: 23 maja 2012 o 14:05 | kategoria: Uroczystości | powiat: kluczborski

19 maja br. w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku (opolskie) miały miejsce uroczyste obchody Dnia Strażaka oraz 20. lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Na uroczystym apelu spotkali się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotnicy, emeryci i renciści służby pożarniczej oraz zaproszeni goście. 

Powiatowy Dzień Strażaka w Kluczborku

Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele znamienitych osób, w tym między innymi poseł na sejm RP Andrzej Buła, senator RP Aleksander Świeykowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Andrzej Butra, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen.brygadier Wiesław Leśniakiewicz, wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Karol Stępień, komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel.

Po przeglądzie pododdziałów i uroczystym podniesieni flagi państwowej przybyłych gości powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku mł.bryg. Janusz Krupa.

W dalszej części uroczystego apelu przyszła kolej na wręczenie awansów na wyższe stopienie służbowe i okolicznościowych odznaczeń. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował dyplomem z okazji 20. lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo gaśniczego strażaków PSP z powiatu kluczborskiego i 21 osób spoza PSP.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał zarządowi ochotniczej straży pożarnej w Biadaczu decyzję o włączeniu jednostki do struktur krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście skierowali wiele ciepłych słów pod adresem strażaków. Nie szczędzili pochwał i serdecznych życzeń.

Po zakończeniu apelu funkcjonariusze i zaproszeni goście w asyście kompani honorowej Centralnej Szkoły Państwowej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz orkiestry dętej z ochotniczej straży pożarnej w Bażanach przemaszerowali ulicami Kluczborka do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się msza w intencji strażaków i ich rodzin.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka zakończył piknik rodzinny, na którym spotkali się strażacy zawodowi, ochotnicy, emeryci i renciści służby pożarniczej a także zaproszeni goście.

Opracowanie
mł.bryg. Maciej Kochanowski

Zdjęcia:
Monika Kluf