23.02.2019r. Godz. 22:33Bieżące interwencje

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu

dodano: 2 stycznia 2017 o 07:01 | ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2017 o 13:01 | kategoria: Inne

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu od 1 stycznia 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu bryg. Leszkowi Koksanowiczowi, dotychczasowemu dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Opolu.

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu

Powierzenie obowiązków miało miejsce 30 grudnia 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Bryg. Leszek Koksanowicz służbę rozpoczął 1 maja 1995 roku w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, jako absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Pełniąc służbę, kontynuował naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie magistra pożarnictwa. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie "Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń.

W czasie służby w Szkole Podoficerskiej zajmował stanowiska związane z działaniami ratowniczymi począwszy od dowódcy zastępu do naczelnika Wydziału Liniowego.  W 2003 roku, w miejsce zlikwidowanej Szkoły Podoficerskiej, brał udział w tworzeniu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Opolu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, w której został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy. W 2008 roku mianowany na dowódcę JRG nr 2, gdzie służbę pełnił do 31 grudnia 2016 r.

W czasie służby dowodził działaniami ratowniczo - gaśniczymi na terenie Opola oraz powiatu opolskiego. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach o zasięgu międzywojewódzkim jako dowódca kompanii gaśniczej, następnie rozjemca z ramienia KG PSP.

W czasie służby został odznaczony Krzyżem Za Dzielność, Srebrnym Medal za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką Za Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką za Walkę z Powodzią.

 

Opracowanie na podstawie informacji KM PSP w Opolu

Opublikował:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
Anna Gregorczyk
KW PSP Opole