19.02.2019r. Godz. 05:50Bieżące interwencje

Powołanie z-cy komendanta miejskiego PSP

dodano: 20 września 2017 o 09:09 | ostatnia aktualizacja: 20 września 2017 o 09:09 | kategoria: Wydarzenia

Z dniem 18 września 2017 roku Opolski Komendant Wojewódzki PSP powołał bryg. Adama Janiuka na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu.

Powołanie z-cy komendanta miejskiego PSP

 

 

 

 

 

 

Bryg. mgr inż. Adam Janiuk służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 15 marca 1989 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Strzelcach Opolskich. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa w 1991 roku został skierowany do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Podczas służby w Strzelcach Opolskich zdobywał doświadczenie służąc w prewencji, jako dyżurny stanowiska kierowania, szef zmiany na tzw. podziale bojowym. W tym czasie, podczas jednego z największych pożarów lasów w Europie (pożar w 1992 roku w Kuźni Raciborskiej), dowodził kompanią gaśniczą, a następnie pełnił służbę w stanowisku kierowania w Sztabie II w Nadleśnictwie Rudziniec.
Od 1 maja 1994 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. W 1995 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana i objął stanowisko kierownika Samodzielnej Sekcji Informatyki i Łączności.
Od pierwszych dni uczestniczył w działaniach ratowniczych podczas Powodzi Tysiąclecia w 1997 roku. Za swoje zasługi mł. kpt. Janiuk został awansowany do stopnia kapitana.

W dniu 24 marca 2017 roku Opolski Komendant Wojewódzki PSP powierzył bryg. Adamowi Janiukowi pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu, który wcześniej zajmował stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego oraz pełnił funkcję oficera prasowego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Bryg. Adam Janiuk jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci, syna i córkę.