18.02.2019r. Godz. 13:04Bieżące interwencje

Powołanie komendanta powiatowego PSP w Brzegu

dodano: 6 października 2017 o 16:10 | ostatnia aktualizacja: 16 października 2017 o 09:10 | kategoria: Uroczystości

Powołanie komendanta powiatowego PSP w Brzegu

 Powołanie komendanta powiatowego PSP w Brzegu

 

W dniu 6 października 2017 roku Opolski Komendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Brzegu bryg. mgr inż.  Dariusza Maciążka, dotychczasowego dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Brzegu.

 

 

 

Pan bryg. mgr inż. Dariusz Maciążek służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu rozpoczął w 1990 r. Następnie w roku 1993 ukończył  Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie uzyskując tytuł technika pożarnictwa. W Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu zajmował kolejno stanowiska: przodownika roty, technika ds. kwatermistrzowskich, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany. Bryg. Dariusz Maciążek w roku 2000 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżynier pożarnictwa. Od 15 października 2001 r. zajmował stanowisko dowódcy JRG w Brzegu.
Bryg. Dariusz Maciążek był współinicjatorem powstania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Brzeg”, a następnie aktywnie uczestniczył w jej formowaniu, szkoleniu i doposażaniu w niezbędny sprzęt ratowniczy. Po utworzeniu grupy pełnił funkcję nieetatowego dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Brzeg”. W roku 2017 ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunku ,,Zarządzanie” uzyskując tytuł magistra.

 

Opracował:
Wydział kadr KW PSP w Opolu

Opublikował:
kpt. Łukasz Olejnik
oficer prasowy
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Zdjęcia:
Brzeg24.pl