22.03.2019r. Godz. 06:51Bieżące interwencje

Powołanie komendanta powiatowego PSP w Prudniku

dodano: 8 listopada 2018 o 13:11 | ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2018 o 20:11 | kategoria: Wydarzenia | powiat: prudnicki

St. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak nowym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

Powołanie komendanta powiatowego PSP w Prudniku

W środę 7 listopada 2018 r. na terenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji posadzenia dębu upamiętniającego pontyfikat papieża Jana Pawła II. W tak szczególny sposób uczczono 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 40 rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową.

Piękna uroczystość stanowiła doskonałą okazję do wręczenia decyzji personalnych powierzenia obowiązków oraz mianowania lub powołania na wyższe stanowiska służbowe 14 funkcjonariuszom Komendy Głównej PSP, komend wojewódzkich, powiatowych, szkół pożarniczych i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Akt nominacyjny z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego odebrał st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak, którego z dniem 7 listopada 2018 r. na stanowisko szefa prudnickich strażaków powołał opolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk.

Komendant Wiciak pożarniczą służbę rozpoczął w 1998 r. jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po jej ukończeniu w roku 2000 skierowany został do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach w której zajmował kolejno stanowiska: starszego ratownika, pomocnika dyżurnego operacyjnego, dyżurnego operacyjnego oraz starszego inspektora.

Po blisko 8-letnim okresie pracy na terenie powiatu krapkowickiego z dniem 1 maja 2008 r. przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku w której objął stanowisko dyżurnego operacyjnego, a następnie kierownika sekcji ds. operacyjnych.

W 2010 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, zaś dwa lata później studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2017 r. zajmował stanowisko z-cy dowódcy, a następnie dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach.

Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w roku 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

1 grudnia 2017 r. powrócił do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku na stanowisko dowódcy zmiany, by następnie pełnić obowiązki z-cy dowódcy JRG oraz komendanta powiatowego.

Na przestrzeni 20-letniego okresu służby st. kpt. Krzysztof Wiciak dał się poznać jako doświadczony i profesjonalny funkcjonariusz wyróżniający się swoimi umiejętnościami zawodowymi, rzetelnością oraz dokładnością w realizacji powierzonych zadań. Wykonywanie obowiązków służbowych na różnych stanowiskach pozwoliło mu zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę pożarniczą wykorzystywaną niejednokrotnie podczas dowodzenia skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi.

Wielokrotnie podejmował trafne decyzje w trudnych sytuacjach, dzięki czemu udawało się zminimalizować wysokość strat oraz rozmiary zagrożenia jak np. podczas powodzi w 2010 r. kiedy to jako dowódca szczebla taktycznego interweniował z siłami i środkami z powiatu prudnickiego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, czy też w 2013 r. podczas dużego pożaru w Głubczyckich Zakładach Piwowarskich oraz w 2015 r. w trakcie akcji gaśniczej przy pożarze lasu – na terenie leśnictwa Opawice.

Podczas prowadzonych działań ratowniczych wyróżniał się stanowczością, zdecydowaniem i skutecznością podejmowanych decyzji oraz sumiennością w wykonywaniu otrzymanych rozkazów.

W trakcie swojej służby zainicjował cykl szkoleń w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu głubczyckiego związanych z zagrożeniami podczas pożarów i innych zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej.

Jest pomysłodawcą i współautorem nowatorskich aplikacji komputerowych i rozwiązań systemowych wspomagających dowodzenie na stanowisku kierowania oraz w opracowywaniu dokumentacji szkoleniowej dla strażaków OSP, będąc jednocześnie jako wykładowca osobą prowadzącą i uczestniczącą w organizacji tych szkoleń.

Od marca 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy, zaś od 2018 r. dowódcy kompanii gaśniczej wojewódzkiego odwodu operacyjnego. W trakcie tego okresu organizował i prowadził różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia dla wyznaczonych sił i środków WOO.

W uznaniu zasług za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony m. in.: Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

 

Opracowanie na podstawie KG PSP:
mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku

Zdjęcia:
Tomasz Banaczkowski - Przegląd Pożarniczy
oraz Damian Wicher - Tygodnik Prudnicki - Teraz Prudnik