19.02.2019r. Godz. 06:14Najnowsze interwencje

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu

dodano: 9 grudnia 2016 o 14:12 | ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2016 o 07:12 | kategoria: Wydarzenia

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej od 9 grudnia br. powierzył obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. mgr. inż. Maciejowi Zającowi, dotychczasowemu zastępcy komendanta miejskiego w Opolu.

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu

9 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość, podczas której z rąk sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego oficerowie PSP otrzymali decyzje:

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wyznaczył z dniem 9 grudnia br. na stanowisko prorektora – zastępcę komendanta do spraw operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr. inż. Jarosława Zarzyckiego,
  • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który:
    • powołał na stanowisko zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie st. bryg. mgr. inż. Bogdana Łasicę,
    • powierzył pełnienie obowiązków zastępcy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. mgr. inż. Maciejowi Zającowi,
    • powierzył pełnienie obowiązków zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku bryg. mgr. inż. Piotrowi Socha,
    • powierzył pełnienie obowiązków zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. mgr. inż. Robertowi Flicińskiemu.

Bryg. Maciej Zając rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej w 1985 roku. Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu ukończył w 1987 roku a studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 1997 roku. Tytuł magistra pożarnictwa uzyskał w 2007 roku również w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Następnie w 2009 roku ukończył studia podyplomowe na wydziale inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej.

Od 1987 roku kolejno zajmował stanowiska instruktora, starszego instruktora i oficera w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kłodzku. W 1994 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie był starszym inspektorem a następnie od 1997 roku oficerem i od 1999 naczelnikiem wydziału. W 2005 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, gdzie komendant powiatowy powierzył mu stanowisko zastępcy dowódcy w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Krapkowicach. Z dniem 2 maja br. mł. bryg. Maciej Zając decyzją Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu został powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Opolu a 11 listopada br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji awansował go na stopień brygadiera.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
MSWiA