19.02.2019r. Godz. 10:10Bieżące interwencje

Powołanie Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

dodano: 1 marca 2011 o 14:03 | ostatnia aktualizacja: 19 października 2011 o 15:10 | kategoria: Wydarzenia

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 marca br. powołał na stanowisko Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr. inż. Marka Matczaka, dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach.

Powołanie Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

St. bryg. Marek Matczak Szkołę Główną Służby Pożarniczej ukończył w 1989 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu - zarządzanie administracją rządową i samorządową a w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - zarządzanie w stanach zagrożeń.

Od sierpnia 1992 roku był Naczelnikiem Wydziału Liniowego Szkoły Podoficerskiej PSP w Opolu, następnie od czerwca 1996 roku Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Opolu a od czerwca 2008 roku Komendantem Powiatowym PSP w Krapkowicach. Podczas swojej służby uczestniczył we wszystkich większych akcjach ratowniczych na terenie województwa opolskiego, w tym w zwalczaniu pożaru w Kuźni Raciborskiej oraz podczas Powodzi Tysiąclecia w 1997 roku i powodzi w 2010 roku. Za swoje poświęcenie służbie został wielokrotnie odznaczony i nagradzany. Za zaangażowanie podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej otrzymał Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, za postawę podczas powodzi z 1997 roku otrzymał Odznakę Za Zasługi w Walce z Powodzią. Ponadto został odznaczony między innymi Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

W okresie, gdy st. bryg. Matczak kierował Komendą Powiatową PSP w Krapkowicach jednostka została wyposażona w nowoczesne pojazdy ratownicze i specjalistyczne wyposażenie.

W dniu 2 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków komendanta powiatowego. Do czasu powołania nowego Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach obowiązki jego pełnić będzie dotychczasowy zastępca komendanta mł. bryg. Piotr Dudek. Zgodnie art. 13 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki PSP powołuje komendanta powiatowego PSP, spośród oficerów PSP spełniających wymagania kwalifikacyjne na tym stanowisku, w porozumieniu z właściwym miejscowo starostą. Obecnie trwa procedura uzgadniania kandydata. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o PSP nowy komendant zostanie powołany w ciągu półtora miesiąca.

Opracowanie: bryg. Adam Janiuk
Zdjęcia: st. kpt. Rafał Kuznecki - KW PSP Opole