23.02.2019r. Godz. 08:38Bieżące interwencje

Pożar składowiska opon w Buszycach - stan na 21.08 g. 17:40

dodano: 21 sierpnia 2014 o 17:08 | ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2014 o 14:08 | kategoria: Działania długotrwałe i ważniejsze zdarzenia

W powiecie brzeskim w miejscowości Buszyce (gmina Lewin Brzeski) trwa walka z pożarem, który powstał przed godziną drugą w nocy 21 sierpnia na składowisku opon. Obecnie na miejscu zdarzenia pracuje 18 zastępów gaśniczych PSP i OSP oraz kontener pompowy z pompą wysokiej wydajności, dodatkowo 3 pompy wysokiej wydajności, kontener ze środkiem pianotwórczym, kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, 3 cysterny z wodą gaśniczą, samochód wężowy, batalionowy samochód dowodzenia i łączności, samochody operacyjne i kwatermistrzowskie. Łącznie na miejscu zdarzenia działania prowadzi 84. strażaków, w tym grupa operacyjna opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a działanie wspiera dziesięciu policjantów i zarządzanie kryzysowe z Lewina Brzeskiego. Droga 94 jest nadal zamknięta, gdyż na drodze tej ustawione są pojazdy straży pożarnej i przecinają ją linie wężowe z wodą gaśniczą. Obecnie zdecydowanie ograniczyliśmy zadymienie i następuje sukcesywne dogaszanie palących się opon. Przewidujemy, że działania ratownicze dzisiaj się nie zakończą.

Pożar składowiska opon w Buszycach - stan na 21.08 g. 17:40

W szczycie działań gaśniczych na miejscu zdarzenia było zaangażowanych 35 pojazdów straży pożarnej, blisko 100. strażaków PSP i OSP, w tym 13 zastępów PSP z powiatów ościennych. Działaniami kieruje komendant powiatowy PSP w Brzegu st. bryg. Andrzej Kwiatkowski a opolski komendant wojewódzki PSP w Opolu nadbrygadier Karol Stępień skierował jeszcze w nocy na miejsce działań grupę operacyjną z komendy wojewódzkiej oraz osobiście nadzorował prowadzenie działań. Z powiatów sąsiednich zadysponowane zostały samochody ciężkie z działkami wodno-pianowymi, dwie cysterny gaśnicze, dwa kontenery ze środkiem pianotwórczym i sprzętem ochrony drog oddechowych, zestaw pomp pożarniczych i samochód wężowy. W początkowej fazie działań skupiono się na oddzieleniu palącego się składowiska od reszty składowanych opon przeznaczonych na eksport. Zamiar ten osiągnięto i kolejne działania polegały na przytłumieniu ognia i ograniczeniu zadymienia przez położenie piany gaśniczej a następnie przystąpiono do sukcesywnego gaszenia składu. Wykorzystano do tego celu ładowarki z zakładu, które przemieszczały palące się opony na oddzielną pryzmę a strażacy gasili i schładzali wodą palącą się gumę. W godzinach popołudniowych uległa  uszkodzeniu jedna ładowarka, więc właściciel sprowadził spychacz.

Woda do gaszenia pożaru była dowożona i czerpana z sieci hydrantowej, ale ze względu na duży pobór była konieczność zbudowania linii zasilającej w wodę pojazdy pożarnicze długości 3. kilometrów wzdłuż drogi 94 z Nysy Kłodzkiej. Ze względu na wstrzymanie przez Państwową Straż Pożarną ruchu na drodze numer 94 Policja zorganizowała objazd przez Lewin Brzeski.

Podczas działań poszkodowany został jeden strażak PSP, który prawdopodobnie w wyniku zmęczenia zasłabł, ale jeszcze rano tego samego dnia opuścił szpital.

Działania utrudnia zmienny wiatr, który powoduje zagrożenie dla mieszkańców pobliskich miejscowości.

Akcja gaśnicza trwa.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
bryg. Janiuk, mł. bryg. Granacka, kpt. Olejnik - KW PSP Opole