23.02.2019r. Godz. 19:35Bieżące interwencje

Przekazanie zestawu dekontaminacyjnego dla PSP

dodano: 21 lipca 2016 o 19:07 | ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2016 o 10:07 | kategoria: Wydarzenia

Wojewoda opolski Adrian Czubak przekazał mobilny zestaw dekontaminacyjny na przyczepie Komendzie Powiatowej PSP w Prudniku. Sprzęt został użyczony Państwowej Straży Pożarnej a strażacy zostali przeszkoleni przez dostawcę. Jest to pierwszy dedykowany zestaw dekontaminacyjny w województwie opolskim.

Przekazanie zestawu dekontaminacyjnego dla PSP

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Państwowa Straż Pożarna zobowiązana jest do przeprowadzania dekontaminacji wstępnej. Definicja tego zadania ratowniczego jest następująca:

działania wobec osoby eksponowanej na skażenie polegające na zmyciu skóry odsłoniętych części ciała oraz skóry skażonej za pomocą substancji myjących, substancji dezaktywujących lub wody, usunięciu odzieży skażonej lub mogącej ulec skażeniu oraz zastosowaniu ubioru zastępczego.

Do niedawna byliśmy zobowiązani do dekontaminowania własnych ratowników, następnie również do dekontaminacji funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych a po zmianie przepisu i procedur do dekontaminacji wstępnej poszkodowanych.

Dekontaminację wstępną przeprowadza się w trybie pilnym w miejscu zdarzenia, na granicy strefy skażenia, i jej celem jest jak najszybsze usunięcie zagrożenia dla osoby poszkodowanej narażonej na czynnik chemiczny, biologiczny lub radiologiczny oraz uniknięcie wtórnych skażeń osób trzecich, sprzętów, budynków, w tym szpitali i personelu szpitalnego. Kolejnym etapem dekontaminacji jest dekontaminacja całkowita, którą przeprowadza się już poza miejscem zdarzenia z udziałem personelu medycznego.

Przekazany przez Wojewodę Opolskiego zestaw zapewnia przeprowadzenie dekontaminacji o przepustowości do 120. sprawnych osób na godzinę lub do 80. osób, jeśli dekontaminowane są osoby z dysfunkcją ruchu lub nieprzytomne (na deskach ratowniczych, noszach). Zestaw zapewnia możliwość pracy w dzień i w nocy, również w zimie, gdyż zastosowano nagrzewnicę powierza i podgrzewanie cieczy do spłukiwania czynnika. Obecnie zestaw zawiera 80 pakietów osobistych dla dekontaminowanych, składających się z opaski kodowej na rękę, poncho ocieplanego włókniną, majtek i skarpet bawełnianych, butów z tworzywa sztucznego, półmaski, nasączonych ściereczek do oczyszczenia twarzy i rąk, oznaczonych kodem: worka na skażoną odzież, szczelnego worka na dokumenty i kosztowności. 80. pakietów to nie jest duża ilość, ale analogiczne pakiety osobiste są na wyposażeniu wszystkich komend PSP w Polsce od chwili zmiany przepisu prawnego. Tylko na Opolszczyźnie, na stanie jednostek, są 452 takie pakiety.

W sytuacji braku odpowiedniej liczby pakietów stosuje się zastępczo zwykłe worki z tworzywa sztucznego a jako odzież worek z wyciętym otworem na głowę i ręce. Ponadto jednostki Państwowej Straży Pożarnej posiadają namioty pneumatyczne, które wraz z armaturą wodną stosowaną do gaszenia pożarów, doraźnie można wykorzystać do dekontaminacji wstępnej, więc jest możliwość zbudowania dodatkowych stanowisk do dekontaminacji, ale nie zapewnią one takich warunków dla poszkodowanych, jakie dostępne są w przekazanym przez wojewodę zestawie dekontaminacyjnym.

Na wspólnym zdjęciu w nagłówku: przy stoliku wojewoda opolski Adrian Czubak, od lewej dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW Henryk Ferster, zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Witold Trojnar, zastępca komendanta powiatowego PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś, posłanka Katarzyna Czochara, zastępca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu bryg. Adam Janiuk, w tle strażacy z JRG Prudnik.

 

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
Opolski Urząd Wojewódzki