18.02.2019r. Godz. 21:05Bieżące interwencje

Regionalne podsumowanie projektów unijnych realizowanych przez PSP

dodano: 19 października 2015 o 11:10 | ostatnia aktualizacja: 11 maja 2016 o 13:05 | kategoria: Wydarzenia

17 października 2015 roku od godziny 10:00 w Opolu na placu Narodowego Centrum Piosenki odbyła się konferencja podsumowujaca regionalne efekty dwóch projektów realizowanych przez Państwową Straż Pożarną: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Podsumowanie projektów było skierowane do społeczeństwa, więc obok prezentacji kupionego sprzętu, strażacy PSP zapoznali odwiedzających z zagrożeniami, z którymi spotkamy się we własnym domu, sposoby zapobiegania im oraz widowiskowy skutek nieprawidłowego gaszenia płonącego na patelni oleju i działania z zakresu ratownictwa wysokościowego. W podsumowaniu uczestniczył podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy.

Regionalne podsumowanie projektów unijnych realizowanych przez PSP

25 lat wstecz straż pożarna gasiła wyłącznie pożary a do działań "technicznych" służyły topory, inopory i łomy. Spektrum działania straży pożarnej zostało poszerzone z chwilą powołania w 1991 roku Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie pomagamy społeczeństwu realizując zadania z zakresu gaszenia pożarów oraz ratownictwa technicznego (na drogach, w budynkach), chemicznego, ekologicznego, wysokościowego, wodnego, wodno-nurkowego, medycznego, poszukiwawczo-ratownicze oraz w każdym innym przypadku, gdy występuje zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Wszystkie wymienione dziedziny ratownictwa na poziomie podstawowym realizują wszystkie jednostki PSP (17 na Opolszczyźnie), natomiast w celu realizacji zadań specjalistycznych powołano do życia grupy specjalistyczne, w tym na naszym terenie chemiczno-ekologiczną, techniczną, wysokościowe i wodno-nurkowe. Na Opolszczyźnie od 2016 roku mają zacząć funkcjonować dodatkowo 3 grupy: chemiczno-ekologiczna poziomu A w Opolu, poszukiwawczo-ratownicza poziomu A w Grodkowie i wysokościowa poziomu B w Głuchołazach. Często też realizujemy zadania wykraczające poza zakres naszych obowiązków, gdy nie wiadomo kogo prosić o pomoc lub gdy pomoc, która powinna być realizowana przez inne organizacje i służby nie jest realizowana bezzwłocznie. Dlatego radykalnym zmianom musiało ulec wyposażenie osobiste strażaka, pojazdy ratownicze i ich wyposażenie, ale także sprzęt używany do szkolenia, w celu przygotowania strażaka na każdą ewentualność. Sprzęt ratowniczy jest niestety bardzo drogi, gdyż wykorzystywany jest w ekstremalnych warunkach i musi spełniać restrykcyjne wymagania bezpieczeństwa a na dodatek produkowany jest jednostkowo. Poza tym sprzęt się starzeje i nadal należy go dostosowywać na nowych zagrożeń. Stąd utrzymanie ratownictwa jest niezwykle kosztowne. Wykorzystanie środków unijnych umożliwia Państwowej Straży Pożarnej osiągnięcie i utrzymanie wysokiego standardu wyposażenia i wyszkolenia na rzecz bezpieczeństwa obywateli, które dorównuje bardziej rozwiniętym krajom Europy. Obecnie finalizowane są przez Państwową Straż Pożarną 2 projekty unijne w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na kwotę blisko 400 mln zł (17 mln zł województwo opolskie), w trakcie jest projekt pn. Usprawnienie ratownictwa na drogach: etap II na 10 mln zł (0,26 mln zł województwo opolskie) i etap III na 114 mln zł (3,15 mln zł województwo opolskie) a obecnie został złożony wniosek na projekt w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. Bezpieczne Pogranicze na kwotę 7 987 790,65 euro, w tym dla województwa opolskiego przypadnie 1 333 790 euro. Projekt realizują komendy wojewódzkie PSP w Opolu, Wrocławiu, Katowicach oraz HZS Liberec, Olomouc, Hradec Kralove, Pardubice. Jednostkami wiodącymi jest KW PSP Opole i HZS Olomouc. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2019.

W ramach podsumowywanego dzisiaj projektu "Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego" Państwowa Straż Pożarna w całej Polsce kupiła sprzęt o wartości 186 294 183,02 zł a wartość dofinansowania wyniosła 158 173 458,75 zł. Jednostki województwa opolskiego wzbogaciły się o sprzęt za 8 392 681,00 zł. Projekt zrealizowany przez Państwową Straż Pożarną przyczynił się do usprawnienia działań formacji w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych. Beneficjentem projektu była Komenda Główna PSP, natomiast komendy wojewódzkie PSP były upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu. Zakupy w ramach tego projektu były realizowane od 2010 roku.

Drugi podsumowywany projekt pt. "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych" przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Przedmiotem projektu był zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych podczas zdarzeń, wymagających znacznego i długotrwałego zaangażowania środków ratowniczych. Beneficjentem projektu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zostało upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Wartość tego projektu w skali kraju to 198 537 941,36 zł a wartość dofinansowania 168 757 250,15 zł. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego wprowadziły do służby sprzęt o wartości 8 734 225,28 zł. Całość zakupów była realizowana w 2015 roku.

Podsumowanie projektów było skierowane do społeczeństwa, więc każdy kto mimo niesprzyjającej pogody przeszedł rano na plac przed Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, mógł obejrzeć nowoczesny sprzęt pożarniczy. Na telebimie, udostępnionym nam za zgodą Muzeum Polskiej Piosenki, można było zapoznać się z zagrożeniami, jakie czyhają na nas w mieszkaniu, czyli z ogniem, dymem i czadem. Jednocześnie wskazano jak chronić się przed zagrożeniami i jak można dać sobie radę w przypadku powstania pożaru i emisji tlenku węgla.

Podczas prezentacji dzieci miały szczególną uciechę, gdyż mogły nałożyć prawdziwy hełm strażacki, wsiąść za kierownicę samochodu straży pożarnej, quada a nawet włączyć sygnały alarmowe w pojazdach, co w asyście strażaków, chętnie robiły. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko przygotowane przez Komendę Powiatową PSP w Brzegu, gdzie strażacy zademonstrowali skutek gaszenia wodą palącego się oleju. Woda, która jest cięższa od oleju, opada na dno naczynia, gdzie następuje jej natychmiastowa zamiana w parę wodną (olej zapala się w temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia wody). Dlatego też następuje natychmiastowy wyrzut pary wodnej wraz z palącym się olejem, który powoduje rozległe, trudno gojące się oparzenia i zapalenie się palnego wyposażenia zgromadzonego w kuchni. Oczywiście strażacy pokazali też gaszenie prawidłowe, czyli po wyłączeniu gazu, po prostu zakryli patelnię dużą pokrywką. Zasypanie palącego się oleju dostępną w kuchni solą lub proszkiem do prania jest także skutecznym sposobem gaszenia. Oczywiście można też użyć gaśnicy proszkowej, która powinna być umieszczona w każdym mieszkaniu w dostępnym miejscu. Należy pamiętać, aby nie zasypywać płomienia mąką, gdyż jest palna i w stanie rozpylonym powoduje wybuch.

Działania promujące bezpieczne zachowania prowadzone były w ramach programu "Nie dla czadu" oraz "Zgaś ryzyko".

Na zakończenie członkowie grupy specjalistycznej ratownictwa wysokościowego w Opolu i powstającej grupy w Głuchołazach zademonstrowali swoje umiejętności.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP
z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu