23.04.2019r. Godz. 12:13Bieżące interwencje

„Strażacy - ratownicy doskonalą swe umiejętności”

dodano: 9 September 2016 o 12:09 | ostatnia aktualizacja: 9 September 2016 o 13:09 | kategoria: Szkolenia

„Strażacy - ratownicy doskonalą swe umiejętności”

W dniach 1 i 2 września 2016 r. na terenie Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego w Bąkowie przeprowadzono warsztaty doskonalące dla miejskiego i powiatowych koordynatorów ratownictwa medycznego, instruktorów oraz młodszych instruktorów ratownictwa medycznego z województwa opolskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Wojewódzka PSP w Opolu przy współpracy z Komendą Powiatową PSP

w Kluczborku.

Warsztaty rozpoczął Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Marek Kucharski i z-ca Komendanta PSP w Kluczborku bryg. mgr inż. Wojciech Kieszczyński, który pełnił rolę gospodarza. Witając przybyłych gości OKW podkreślił, że doskonalenie umiejętności strażaków z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezwykle ważne ze względu udział strażaków w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP z Krakowa bryg. Jacek Nitecki, rat. med. Mateusz Rak i rat. med. Michał Sajkowski z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także rat. med. Maciej Stańczak reprezentujący firmę Makalu.

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP Krzysztof Cichoń przedstawił obecny stan ratownictwa medycznego w strukturach KSRG na terenie woj. opolskiego, zaś mł. bryg. Jacek Nitecki - perspektywę rozwoju. W dalszej części szkolenia wykłady przedstawiali: rat. med. Mateusz Rak – o współpracy pomiędzy PSP a LPR na terenie naszego województwa w kontekście powstania bazy w Polskiej Nowej Wsi; rat. med. Michał Sajkowski przybliżył temat segregacji osób poszkodowanych podczas wypadku masowego, zaś rat. med. Maciej Stańczak opowiedział o zagrożeniach jakie niesie niska temperatura.

Ponad 50 uczestników wraz z instruktorami w trakcie trwania warsztatów, w grupach tematycznych, doskonaliło techniki udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy:

- kpt. Krzysztof. Grzyb (KP PSP Namysłów)- resuscytacja krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem AED,

- mł. asp. Arkadiusz Paruzel (KM PSP Opole) - segregacja poszkodowanych podczas zdarzeń masowych

- mł. asp. Jakub Pleśniak (KP PSP Kluczbork) – metody prowadzenia zajęć dydaktycznych

- mł. asp. Artur Maj (KW PSP Opole) - metody udrażniania i zabezpieczania dróg oddechowych,

- mł. ogn. Karol Grzyb (KP PSP Kluczbork) - stabilizacja przyrządowa poszkodowanych,

- rat. med. Maciej Stańczak (Makalu) - ewakuacja poszkodowanych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego.

Drugiego dnia na podstawie analizy przypadku izolowanego zdarzenia medycznego zaprezentowanego przez st. sekc. Pawła Tułę (KP PSP Brzeg), omówiono zagadnienia związane z zasadami współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Opolski Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP przypomniał uczestnikom o zasadach wypełniania dokumentacji po udzieleniu KPP przez strażaka – ratownika. Zderzenie auta osobowego z autobusem jako zdarzenie masowe było ostatnim zadaniem praktycznym dla uczestników warsztatów jak i strażaków z JRG Kluczbork, które zostało wysoko ocenione przez obserwatorów, co napawa optymizmem. Efekty szkolenia niebawem zostaną przedstawione w formie materiału filmowego.

 

Zdjęcia: Jarosław Pleśniak

Autor: Opracowanie: Artur Maj, Jakub Pleśniak