24.02.2019r. Godz. 06:47Bieżące interwencje

Strażacy z Opolszczyzny przejęli kierownictwo grupy roboczej komisji PL-CZ

dodano: 23 września 2016 o 13:09 | ostatnia aktualizacja: 23 września 2016 o 14:09 | kategoria: Wydarzenia

W dniach 20-21 września 2016 r. w Hradec Králové (Republika Czeska) odbyło się XXII posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, w ramach której funkcjonuje  grupa robocza ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków. Przewodniczący Polsko-Czeskiej Komisji oraz obecni ambasadorzy Polski i Czech wysoko ocenili współpracę pomiędzy strażą pożarną obu państw.

Strażacy z Opolszczyzny przejęli kierownictwo grupy roboczej komisji PL-CZ

Od XXII posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej przewodnictwo nad polską częścią grupy roboczej  przejęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Podczas spotkania grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków zdefiniowano aktualne problemy we współpracy ratowniczej oraz wyznaczono główne cele na kolejny rok pracy. W ramach prac grupy dokonano także weryfikacji danych uzyskanych ze wszystkich komend wojewódzkich straży pożarnej z Polski i Republiki Czeskiej, na podstawie których przygotowano protokół podsumowujący. Grupa robocza zaprezentowała najciekawsze osiągnięcia, w tym wspólne projekty współfinansowane ze środków UE. W trakcie spotkania strona czeska przedstawiła aktualne rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w ochronie przeciwpożarowej, w szczególności dotyczące rozwiązań teleinformatycznych stosowanych w Czechach.

Najpoważniejszą barierą w realizacji umowy bilateralnej o transgranicznej współpracy ratowniczej jest obecnie brak formalnych porozumień pomiędzy województwem dolnośląskim a krajem pardubickim i libereckim. Obecny stan zaawansowania prac nad przyjęciem porozumień daje szansę na przyjęcie ich przed XXIII posiedzeniem komisji.

Stronę  polską w spotkaniu reprezentowali: st. bryg. Witold Trojnar - zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu i przewodniczący polskiej części grupy roboczej, bryg. Paweł Leszko - p.o. zastępca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz  bryg. Adam Janiuk - zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu. Strona czeska reprezentowana była przez: plk. Ing. Roman Bílý - przewodniczący czeskiej części grupy i dyrektor biura zarządzania operacyjnego komendy głównej państwowej straży pożarnej w Pradze, pplk Ing. Iva Brejzová z biura zarządzania operacyjnego komendy głównej w Pradze, plk. Ing. Petr Ošlejšek - zastępca komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej w Ołomuńcu.

Protokół z posiedzenia Komisji.

Podane stanowiska partnerów czeskich są polskimi odpowiednikami.

Opracowanie i zdjęcia:
bryg. Adam Janiuk oficer prasowy OKW PSP