19.02.2019r. Godz. 04:36Najnowsze interwencje

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrzych

dodano: 10 listopada 2016 o 14:11 | ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2016 o 09:11 | kategoria: Szkolenia | powiat: m. Opole

W dniu 10.11.2016 r. odbyło się ostatnie z cyklu szkoleń jednodniowych w trenażerze pożarowym dla kadry dowódczej JRG z komend PSP woj. Opolskiego.

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrzych

Szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych prowadzone są w KW PSP w Opolu, a realizowane przez ośrodek szkolenia. Od września bieżącego roku w modułowym trenażerze pożarowym przeprowadzono szereg szkoleń praktycznych, których celem jest przygotowanie strażaka do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych, oraz podniesienie poziomu jego świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w warunkach skrajnie niebezpiecznych. Zwrócenie uwagi na nowe standardy wyposażenia jak i trendy w technikach gaszenia pożarów wewnętrznych mają uzmysłowić kadrze dowódczej z jakimi zagrożeniami strażak może się spotkać w czasie prowadzenia działań gaśniczych. Podczas ćwiczeń praktycznych, instruktorzy prowadzący mają szereg zadań do wypełnienia aby zapewnić bezpieczeństwo dla siebie i osób ćwiczących. Szczególną uwagę instruktorzy zwracają na sprzęt jakim dysponuje kursant, jak również sposób ubierania ubrania specjalnego ponieważ specjalne warunki wymagają specjalnej i dobrze dobranej odzieży ochronnej. Opis sposobu realizacji pokazów i ćwiczeń, znajduje przedstawiony w programach szkoleń szczegółowy zapis co do ich realizacji np. techniki podawania prądów wodnych długie i krótkie pulsowanie, ołówkowanie, malowanie, działanie prądem zwartym, omiatanie, to tylko niektóre elementy, które w sposób rozbudowany może skutecznie przećwiczyć strażak. Trzeba pamiętać, że stworzenie warunków pożarowych do celów szkoleniowych jest dość trudnym elementem z punktu widzenia komend PSP, ma to zarówno odbicie w kosztach utrzymania takich obiektów jak i same pozyskanie tych obiektów, dlatego ważne jest aby każdy strażak odbył takie szkolenie w modułowym trenażerze pożarowym, w którym w sposób zbliżony do warunków pożarowych, może skutecznie przećwiczyć techniki gaszenia, co w przyszłości będzie skutkować większą skutecznością gaszenia, oraz mniejszymi stratami pożarowymi dotyczącymi np. zalanych mieszkań.

Zasady BHP znajdują na tym szkoleniu swoje zastosowanie w każdym z wariantów ćwiczeń, a nie stosowanie się do nich, grozi w najmniejszym stopniu poparzeniem lub podtruciem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zarówno instruktorzy jak i kursanci zakładają dodatkowo poncza ochronne. (Poncza ochronne – dodatkowa ochrona strażaków i sprzętu przed niekorzystnym oddziaływaniem termicznym i stałymi produktami spalania). Zakres temperatur w trakcie ćwiczeń waha się od 600C do nawet 1100C. Temperatura uzyskiwana jest poprzez palenie 5 płyt wiórowych odpowiednio ułożonych w trenażerze. Należy wspomnieć, że średnio na jedną meblościankę domową zużywa się 3 płyt wiórowych, co daje nam pogląd na zagrożenia pożarowe w mieszkaniach, gdzie tych mebli znajduje się stosunkowo więcej. Rozkład temperatur cały czas jest monitowany na termoparach i za pomocą kamery termowizyjnej. To właśnie dzięki kamerze, strażak może zaobserwować rozkład gazów pożarowych w strefie podsufitowej, jego temperaturę i w końcowym etapie zapalenie. Kolejnym zagrożeniem dla strażaka podczas pożarów wewnętrznych jest tzw. pułapka wodna, czyli intensywne odparowanie wody tworząc parę o skrajnie wysokich temperaturach, która w pomieszczeniu zamkniętym może spowodować poparzenia całego ciała. Jest to tym bardziej niebezpieczne zjawisko, bo woda podana na źródło ognia zamienia się w parę która dodatkowo przejmuje ciepło elementów nagrzanych i oddaje w całej objętości pomieszczenia. Element ten jest możliwy do przećwiczenia w trenażerze zachowując wszystkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Jest to o tyle ważne, że strażak nie narażając życia i zdrowia ma możliwość zetknięcia się z zagrożeniami towarzyszącymi mu podczas działań ratowniczych, oraz ma możliwość przećwiczenia jak reagować w takich niebezpiecznych sytuacjach.

W nowym roku będzie kontynuacja szkoleń z tego zakresu, częstotliwość szkoleń będzie ujęta w harmonogramie szkoleń na 2017 rok. Grupa docelowa dla której będą realizowane szkolenia to przede wszystkim ratownicy JRG. Do tej pory zostali przeszkoleni dowódcy i szefowie zmian, jednakże potrzeby szkoleniowe są tak ogromne, że zwiększono ilość instruktorów. W tym roku w KW PSP w Opolu odbyły się dwukrotnie warsztaty szkoleniowe na instruktora zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Mając na uwadze dobro strażaków staramy się doskonalić aby móc lepiej przekazywać zdobyte umiejętności.

Autor: mł.asp.Grzegorz Piśniak
Zdjęcia: mł.asp.Grzegorz Piśniak i KW PSP w Opolu