25.03.2019r. Godz. 10:34Bieżące interwencje

Tlenek węgla

dodano: 6 listopada 2018 o 10:11 | ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2018 o 16:11 | kategoria: Zapobieganie

Od początku 2018 roku do końca października 2018 roku na terenie Opolszczyzny Państwowa Straż Pożarna odnotowała 186 interwencji związanych z występowaniem tlenku węgla.

Tlenek węgla

Od początku 2018 roku do końca października 2018 roku na terenie Opolszczyzny Państwowa Straż Pożarna odnotowała 186 interwencji związanych z występowaniem tlenku węgla. Ilość interwencji w porównaniu do podobnego okresu w poprzednim roku przedstawia poniższa tabela.

Liczba interwencji związanych z występowaniem tlenku węgla w układzie powiatów

Powiat

styczeń - październik 2017

styczeń - październik 2018

opolski

25

23

strzelecki

4

22

brzeski

25

22

krapkowicki

8

4

namysłowski

15

12

oleski

3

3

kędzierzyńsko-kozielski

46

45

kluczborski

8

5

nyski

25

24

głubczycki

8

9

prudnicki

11

17

SUMA

178

186

 

W obecnym sezonie grzewczym (zakres danych od lipca 2018) na terenie Opolszczyzny Państwowa Straż Pożarna odnotowała 34 interwencji związanych z występowaniem tlenku węgla. Ilość interwencji w porównaniu do podobnego okresu w poprzednim roku przedstawia poniższa tabela.

Liczba interwencji związanych z występowaniem tlenku węgla w układzie powiatów

Powiat

lipec - październik 2017

lipiec - październik 2018

opolski

6

3

strzelecki

0

0

brzeski

2

4

krapkowicki

2

0

namysłowski

2

2

oleski

0

1

kędzierzyńsko-kozielski

9

15

kluczborski

1

0

nyski

3

5

głubczycki

0

3

prudnicki

2

1

SUMA

27

34

 

Od początku roku 2018 (do października) na terenie naszego województwa śmiertelnemu zatruciu czadem uległo 8 osób w tym 2 dzieci. W zdarzeniach związanych z emisją tlenku węgla poszkodowanych do tej pory zostało 80 osób w tym 21 dzieci.

Dokonując analizy sezonu grzewczego 2018/2019 (od lipca do czerwca) nie odnotowano ofiar śmiertelnych w związku z zatruciem tlenkiem węgla, jednak zatruciu uległo 11 osób w tym 7 dzieci.

W roku 2017 odnotowano 7 osób zatrutych CO śmiertelnie ( 4 osoby w okresie wiosennym i 3 w jesiennym). W roku 2017 odnotowano 109 osób zatrutych CO (89 osób w okresie wiosennym i 17 w okresie jesiennym).

Pożary w budynkach mieszkalnych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Powiat

Ilość zdarzeń

Ranni ogółem

Ranni w tym dzieci

Ofiary śmiertelne

brzeski

35

4

0

0

głubczycki

11

4

0

0

kędzierzyńsko-kozielski

13

4

0

0

kluczborski

5

0

0

0

krapkowicki

8

0

0

0

namysłowski

12

1

0

0

nyski

26

4

0

0

oleski

4

0

0

0

opolski

42

6

0

2

prudnicki

15

0

0

0

strzelecki

8

4

3

0

PODSUMOWANIE:

179

27

3

2

 

Pożary w budynkach mieszkalnych w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

    Powiat

Ilość zdarzeń

Ranni ogółem

Ranni ratownicy

Ranni
w tym dzieci

Ofiary śmiertelne

brzeski

13

3

0

0

0

głubczycki

10

0

0

0

0

kędzierzyńsko-kozielski

12

2

0

0

0

kluczborski

9

1

0

0

0

krapkowicki

10

2

1

1

1

namysłowski

7

1

0

0

0

nyski

19

3

0

0

2

oleski

10

0

0

0

0

opolski

37

2

0

0

0

prudnicki

11

1

1

0

0

strzelecki

13

1

0

0

1

PODSUMOWANIE:

151

16

2

1

4

Skąd się bierze trujący czad i dlaczego jest tak groźny?

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Dodatkowo tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia po całym pomieszczeniu.

Ten trujący gaz powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, oleju napędowego, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu. Taki stan może wynikać z braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie lub z powodu zużycia, zanieczyszczenia czy też złej regulacji palnika gazowego albo przedwczesnego zamknięcia paleniska kotła lub kuchni. Emisja tlenku węgla jest szczególnie niebezpieczna w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje również podczas pożaru.

Tlenek węgla dostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy skąd następnie trafia do krwiobiegu. Czad ponad 200 razy szybciej łączy się z hemoglobiną tym samym blokując dopływ tlenu do organizmu. Gaz ten stwarza poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Szczególnie należy zwrócić uwagę, że jest on bezwonny i bezbarwny co usypia dodatkowo naszą czujność. Następstwem ostrego zatrucia tlenkiem węgla może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał a nawet śmierć.

O tlenku węgla opowiada rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak.

Jak zapobiegać?

Podstawową przyczyną zatruć tlenkiem węgla jest nieodpowiednia wentylacja czyli niedostateczne zapewnienie tlenu do procesu spalania. Do takich sytuacji dochodzi, gdy kratki wentylacyjne w łazience są zasłonięte a okna uszczelnione. Piecom gazowym, kuchenkom gazowym, kuchni węglowej lub kotłom należy umożliwić stały dopływ świeżego powietrza jak również umożliwić swobodny odpływ spalin. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na odpowiednio duży przekrój wlotu powietrza i kanału odprowadzenia spalin.

W mieszkaniu, najlepiej w każdym pomieszczeniu, dla zwiększenia bezpieczeństwa wskazane jest zamontowanie czujnika tlenku węgla, który to z wyprzedzeniem zaalarmuje lokatorów o niebezpieczeństwie emisji czadu.

Pamiętać należy o tym aby:

- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,

- przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać jedynie z usług osób do tego wykwalifikowanych,

- dokonywać okresowych przeglądów urządzeń i systemów grzewczych,

- użytkować urządzenia jedynie sprawne technicznie,

- stosować urządzeni i systemy grzewcze dopuszczone do użytkowania,

- sprawdzać regularnie stan wentylacji.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla

- ból głowy,

- zawroty głowy,

- ogólne zmęczenie,

- duszność,

- problemy z oddychaniem,

- nudności,

- senność.

http://psp.opole.pl/uploads/wykres_tlenek_wegla_w_ppm.jpg

Jak pomóc przy zatruciu czadem?

- należy niezwłocznie zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia,

- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce,

- zapewnić osobie poszkodowanej świeże powietrze,

- wezwać służby ratownicze (telefony 112, 999, 998),

Jeśli po wyniesieniu osoba zatruta tlenkiem węgla nie oddycha, natychmiast trzeba rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego lub strażaków.

Od października 2018 roku do marca 2019 roku prowadzona jest ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. O kampanii pisaliśmy w artykule „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Zachęcamy do lektury.

Opracował:
mł. ogn. Łukasz Nowak
wydział operacyjny KW PSP w Opolu