26.03.2019r. Godz. 01:33Bieżące interwencje

Ulewy i powódź w gminie Głuchołazy - podsumowanie.

dodano: 1 czerwca 2014 o 23:06 | ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2014 o 11:06 | kategoria: Działania długotrwałe i ważniejsze zdarzenia | powiat: nyski

W dniach 27 i 28 maja 2014 r. w Głuchołazach i położonych w pobliżu miejscowościach dwukrotnie dochodziło do powodzi po intensywnych opadach deszczu. Zdarzenia miały przebieg charakterystyczny dla terenów górskich - woda w strumieniach i rzece wzbierała gwałtownie, czyniła szkody i tak samo gwałtownie opadała.

Ulewy i powódź w gminie Głuchołazy - podsumowanie.

W przypadku zdarzeń o tak gwałtownym i trudnym do prognozowania przebiegu jednostki ochrony przeciwpożarowej nie mogły w znaczącym stopniu zapobiec stratom. Na podstawie prognoz meteorologicznych już 26 maja wiadomo było, że intensywne opady mogą wystąpić, dlatego podniesiono stany osobowe w jednostkach ratowniczo - gaśniczych oraz sprawdzono sprzęt przydatny do działań przeciwpowodziowych.

Największe szkody wyrządziła rzeka Kletnica, zwana też Starynką, lub potokiem Konradowskim, płynąca przez Konradów do Głuchołaz i wpadająca do Białej Głuchołaskiej. Pierwsze gwałtowne wezbranie wystąpiło 27 maja. Z uwagi na niepokojące prognozy oraz znaczne zniszczenia w korycie tego potoku, od rana 28 maja jednostki straży pożarnej za pomocą ciężkiego sprzętu usuwały wielkogabarytowe elementy, które mogły stanowić dodatkowe zagrożenie po kolejnych ulewach. Niestety opady, które wystąpiły wieczorem 28 maja podniosły poziom potoku bardziej niż dnia poprzedniego, a dodatkowo poziom Białej Głuchołaskiej w krótkim czasie przekroczył stan alarmowy. Strażackie łodzie i pontony były przygotowane do ewentualnej ewakuacji, o zagrożeniu informowana była ludność Głuchołaz i miejscowości wzdłuż Białej Głuchołaskiej.

Od 27 do 29 maja każdego dnia działało i pozostawało w gotowości do działań ponad 200 strażaków. Miejscem koncentracji była JRG Nr 2 w Głuchołazach. Wsparciem sił powiatu były jednostki ochrony przeciwpożarowej z Opolszczyzny oraz z województwa dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego.

Działania strażaków polegały głównie na zabezpieczeniu posesji, budynków i uszkodzonej infrastuktury drogowej workami z piaskiem, wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń, usuwaniu zatorów na mostach i przepustach, usuwaniu powalonych wskutek podmycia i wiatru drzew. Prowadzone były na kilkunastu ulicach w Głuchołazach oraz w miejscowościach: Konradów, Podlesie, Bodzanów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Polski Świętów i Nowy Świętów.

Działania koordynował sztab utworzony w JRG Nr 2 w Głuchołazach, którego pracę osobiście nadzorował opolski komendant wojewódzki PSP. 29 maja tereny dotknięte powodzią wizytowali również: premier RP, komendant główny PSP i wojewoda opolski.

Do ostatnich interwencji w tym rejonie strażacy wyjeżdżali jeszcze 31 maja br.

Autor: mł. bryg. Paweł Gotkowski