19.02.2019r. Godz. 21:00Bieżące interwencje

Udział straży pożarnej w zabezpieczeniu ŚDM

dodano: 27 lipca 2016 o 15:07 | ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2016 o 09:08 | kategoria: Działania długotrwałe i ważniejsze zdarzenia

Podczas spotkań młodzieży związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży na Opolszczyźnie było bezpiecznie. Państwowa Straż Pożarna nie prowadziła żadnych działań ratowniczych związanych z uroczystościami i przemieszczaniem się pielgrzymów. Kolejnym etapem będzie zabezpieczanie przejazdu pielgrzymów do Częstochowy i powroty pielgrzymów szlakami komunikacyjnymi Opolszczyzny a także wsparcie działań straży pożarnej w Małopolsce i w Częstochowie.

Udział straży pożarnej w zabezpieczeniu ŚDM

W ramach odbywających się Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego zaplanowano szereg imprez i uroczystości towarzyszących. W większości przypadków były to imprezy lokalne z niewielką liczbą uczestników, z reguły w granicach 100-200 osób. W województwie opolskim zaplanowano też trzy większe uroczystości:

  • 21 lipca 2016 r. w Opolu, w Amfiteatrze Narodowego Centrum Piosenki, spotkanie integracyjne, liczba uczestników do 3000,
  • 23 lipca 2016 r. w Górze Św. Anny, pielgrzymka do Sanktuarium św. Anny w Górze św. Anny, liczba uczestników 6000–10000,
  • 23 lipca 2016 r. w Opolu, Dzień Wspólnoty – Park os. Armii Krajowej, liczba uczestników 6000–10000.

Spotkanie 21 lipca w amfiteatrze zabezpieczał jeden zastęp ratowniczo-gaśniczy z OSP Szczepanowice i jeden zastęp z KM PSP Opole w samochodzie rozpoznawczym. 23 lipca spotkanie w Górze Św. Anny zabezpieczały zastępy ratowniczo-gaśnicze z powiatu strzeleckiego i krapkowickiego: dwa z OSP Leśnica, dwa z OSP Wysoka, jeden z OSP Raszowa, jeden z OSP Żyrowa, dwa z KP PSP Strzelce Opolskie, jeden z KP PSP w Krapkowicach. Tego samego dnia w parku na osiedlu AK spotkanie zabezpieczały zastępy z OSP Bierkowice, OSP Gosławice i dwa zastępy KM PSP w Opolu. W gotowości były też zasoby ratownicze w miejscu stacjonowania jednostek OSP i PSP.  Żadna z komend PSP na terenie województwa opolskiego nie przyjęła zgłoszenia związanego ze spotkaniami młodzieży.

W kolejnych dniach spotkań Państwowa Straż Pożarna Opolszczyzny wspiera strażaków z Małopolski i Śląska. Wsparcie odbywa się siłami Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Zgodnie z planem łącznie poza województwo opolskie będzie zadysponowanych 10 pojazdów, 32. strażaków. Ilość dysponowanych sił i środków jest mniejsza niż we wstępnej fazie planowania i zdecydowanie mniejsza niż rzeczywiste możliwości województwa określone w dokumentacji Centralnego Odwodu Operacyjnego, więc nie odbędzie się to ze szkodą dla bezpieczeństwa na Opolszczyźnie. Wyjazdy nie są realizowane zwartą kolumną, gdyż są rozciągnięte na kilka dni. Siły i środki dysponowane są na konkretne żądania Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa zgodnie z wcześniej przyjętym planem. Wyjazdy zaczęły sie 25 lipca w nocy. Zasoby te będą wspierały strażaków z Małopolski w różnego typu działaniach ratowniczych.

Przejazdy pielgrzymów powoduję zwiększenie natężenia ruchu na drogach i zwiększają liczbę podróżujących koleją. Do zabezpieczenia dróg rekomendowanych przez GDDKiA do przejazdów w ramach Światowych Dni Młodzieży zostały wyznaczone zastępy ratownicze z najbliższych jednostek w oparciu o istniejące plany ratownicze a dyżurni ze stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej są powiadomieni o drogach rekomendowanych, najbardziej obciążonych trasach kolejowych, przewożonych materiałach niebezpiecznych. Jednak najtrudniejszym etapem ŚDM dla naszego województwa mogą być przejazdy na i z uroczystości w Krakowie i Częstochowie. Dlatego w tych dniach wzmacniamy nasze siły przy autostradzie i jednocześnie zalecamy omijanie autostrady A4.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP