19.02.2019r. Godz. 10:12Bieżące interwencje

VI WOJEWÓDZKIE WARSZTATY RATOWNICZE

dodano: 5 czerwca 2018 o 12:06 | ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2018 o 16:06 | kategoria: Wydarzenia

VI warsztaty ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

VI WOJEWÓDZKIE WARSZTATY RATOWNICZE

 

 

 

 

 

6 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu (ul. Budowlanych 1, sala gimnastyczna i boisko) odbyły się szóste warsztaty ratownicze dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Warsztaty miały charakter szkoleniowy, pozbawiony elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami, bez zajmowania miejsc. Każda z 29 uczestniczących szkół wystawiła reprezentację składającą się z 4. uczniów i opiekuna. Zajęcia składały się z wykładów, pokazów oraz ćwiczeń praktycznych gdzie głównym celem było prawidłowe zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń.

Podczas wykładów, zgromadzona młodzież miała okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą
- Praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego
- Bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą
- Ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych podczas pożarów
- Zasad postępowania na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych

Podczas części praktycznej reprezentanci uczestniczących szkół, mieli za zadanie udzielić pomocy poszkodowanemu sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Każda symulowana scena zawierała swoja nazwę. Po dotarciu do stanowiska zespół był informowany przez instruktora jaki jest charakter zdarzenia, natomiast po zakończonych czynnościach wspólnie omawiał no z uczestnikami przebieg zdarzenia.

Zdarzenie 1 - „Skok do wody” - polegało na udzieleniu pomocy młodemu mężczyźnie który po skoku do wody nie wypłynął na powierzchnie. Po ewakuacji z wody młodzież miała za zadanie ocenić stan poszkodowanego i podjąć decyzje o prawidłowym postępowaniu. W tym przypadku była to decyzja o rozpoczęciu resustytacji krążeniowo oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED.

Zdarzenie 2 - „Potrącenie rowerzysty” - uczestnicząca w warsztatach młodzież jest świadkiem potrącenia młodej rowerzystki przez auto osobowe. W wyniku zdarzenia poszkodowana doznaje złamania koń czyny górnej oraz dolnej jak i otwartej rany głowy.

Zdarzenie 3 - „Ostra sprawa – upadek z wysokości” - podczas zrywania owoców w sadzie młody mężczyzna spadł z drabiny, w wyniku czego przebija sobie dłoń spadając na wystającą deskę z gwoździem.

Zdarzenie 4 - „Gdzie ta kawa – napad epilepsji” - podczas parzenia kawy młoda kobieta przewraca się i traci przytomność. Pojawiają się drgawki uogólnione całego ciała. Podczas upadku poszkodowana wylewa gorącą ciecz na swoja kończynę dolną.

Po części teoretycznej i praktycznej młodzież oraz zgromadzeni goście byli świadkami pokazu ratownictwa wodnego przygotowanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Opolu jak również pokazu bezpiecznego gaszenia palącego się oleju i samochodu przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Ponadto Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego stworzył możliwość ćwiczeń w symulatorze dachowania.
Budującym jest fakt iż z roku na rok uczestnicząca młodzież legitymuje się coraz bogatszym warsztatem umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Każdy z uczestników stwierdził iż realizacja tego typu spotkań jest bardzo potrzebna. Stanowi to ogromną motywację do kontynuacji warsztatów.
Po zakończonych zmaganiach reprezentanci każdej z uczestniczących szkół dostali stosowny certyfikat z rąk przedstawicieli organizatorów oraz współorganizatorów warsztatów, a uczestniczy podsumowali warsztaty przy wspólnym posiłku.

Współorganizatorami warsztatów byli:
Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Autor: Marcin Bulak