18.04.2019r. Godz. 18:54Bieżące interwencje

Ważniejsze zdarzenia w dniu 05.02.2019 r.

dodano: 5 February 2019 o 23:02 | ostatnia aktualizacja: 6 February 2019 o 23:02 | kategoria: Ważniejsze zdarzenia podczas służby

Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 47 razy. Odnotowaliśmy 7 pożarów, 35 miejscowych zagrożeń i 5 alarmów fałszywych. W wyniku zdarzeń poszkodowane zostały 4 osoby. We wszystkich działaniach ratowniczych brało udział 85 zastępów, w sile 358 strażaków.

Większość zdarzeń - 17 to wyjazdy do usuwania połamanych konarów lub gałęzi na których zalegała warstwa zmrożonego śniegu, w wyniku tych zdarzeń nie odnotowano osób poszkodowanych.

 

W miejscowości Błachów pow. oleski doszło do  zapalenia się trocin w przewodzie podajnika pieca, Brak osób poszkodowanych. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu proszku gaśniczego, następnie jednego prądu wody, przewietrzeniu kotłowni, sprawdzeniu podajnika oraz silosu za pomocą kamery termowizyjnej oraz pomieszczenia kotłowni za pomocą detektora wielogazowego, który nie wykazał obecności tlenku węgla. Następnie na polecenie KDR, pracownicy zdemontowali instalację podajnika pomiędzy silosem a piecem i dogasili pożar.

Opracowanie:
Stanowisko Kierowania

Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st.kpt. Krzysztof Letki