23.02.2019r. Godz. 08:06Bieżące interwencje

Wojewódzki Dzień Strażaka 2013

dodano: 10 maja 2013 o 13:05 | ostatnia aktualizacja: 13 maja 2013 o 15:05 | kategoria: Uroczystości

10 maja br. w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu miała miejsce uroczystość wojewódzka i powiatowa (dla powiatu opolskiego) Dnia Strażaka. Podczas uroczystości Stanisław Rakoczy wiceminister spraw wewnętrznych, nadbryg. Piotr Kwiatkowski z-ca komendanta głównego PSP, Antoni Jastrzembski wicewojewoda opolski i dh Andrzej Borowski prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP a także nadbryg. Karol Stępień opolski komendant wojewódzki PSP i bryg. Paweł Kielar komendant miejski PSP w Opolu wręczyli awanse, nagrody i wyróżnienia strażakom PSP i OSP oraz emerytom PSP. Wyróżnionych zostało 98. strażaków.

Wojewódzki Dzień Strażaka 2013

Na uroczystości byli obecni kierownicy, bądź przedstawiciele służb, samorządów, organizacji, które wspierają Państwową Straż Pożarną i współdziałają z nami podczas działań ratowniczych oraz działalności prewencyjnej, w tym oprócz ww. Józef Sebesta marszałek województwa opolskiego, Henryk Lakwa starosta opolski, Arkadiusz Wiśniewski zastępca prezydenta miasta Opola i dh. Teresa Tiszbierek wiceprezes ZG ZOSP RP. Był również obecny przedstawiciel straży pożarnej Republiki Czeskiej płk inż. Jiří Patrovský z HZS Bruntal w kraju morawsko-śląskim.

Dzień Strażaka jest praktycznie jedynym dniem w roku, gdy przełożeni strażaków, przedstawiciele administracji i samorządu oraz społeczeństwo mogą podziękować za zaangażowanie i ofiarność strażakom. Przełożeni a następnie zaproszeni goście podczas swoich wystąpień oraz w wywiadach dla prasy wskazywali na wysoki stopień profesjonalizmu, szerokie spektrum zdarzeń, do których dysponowana jest straż pożarna a także na konieczność odpowiadania na wezwania współczesnego świata poprzez ciągłe doskonalenia działań i wyposażanie jednostek w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wszyscy podziękowali strażakom za wysokie poparcie społeczne służby, codzienny trud i za utrzymanie wysokiego poziomu działań ratowniczych.

Podczas uroczystości wręczono zasłużonym strażakom złoty krzyż zasługi, 14 medali za długoletnią służbę nadawanych przez Prezydenta RP, 6 odznak zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, 2. nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych, 3 nagrody pieniężne komendanta głównego PSP, 2 medale honorowe im. Józefa Tuliszkowskiego nadawane przez komendanta gównego PSP, 10 dyplomów komendanta głównego PSP, jeden złoty znak Związku OSP RP i 10 medali za zasługi dla pożarnictwa nadawane przez prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, 6 awansów oficerskich, 3 awanse aspiranckie i 24 awanse podoficerskie i 15 na stopień strażaka, 4 odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i odmaszerowaniem kompanii honorowej. Gości zaproszono na strażacką grochówkę.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP
rzecznik@psp.opole.pl

Zdjęcia:
st. kpt. Michał Zawiślak KW PSP Opole