22.02.2019r. Godz. 08:52Bieżące interwencje

Wojewódzki Dzień Strażaka 2015

dodano: 22 maja 2015 o 15:05 | ostatnia aktualizacja: 22 maja 2015 o 15:05 | kategoria: Uroczystości

22 maja br. na rynku w Kędzierzynie-Koźlu miała miejsce uroczystość wojewódzka i powiatowa (dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego) Dnia Strażaka. Podczas uroczystości Stanisław Rakoczy wiceminister spraw wewnętrznych, nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk z-ca komendanta głównego PSP, Ryszard Wilczyński wojewoda opolski i dh Andrzej Borowski prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP a także nadbryg. Karol Stępień opolski komendant wojewódzki PSP i st. bryg. Janusz Chomiak komendant powiatowy PSP w Kędzierzynie-Koźlu wręczyli awanse, nagrody i wyróżnienia strażakom PSP i OSP oraz emerytom PSP. Podczas uroczystości sztandar komendy wojewódzkiej PSP w Opolu został udekorowany odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 30. strażaków zostało awansowanych a 29. wyróżnionych odznaczeniami, medalami, dyplomami i nagrodami.

Wojewódzki Dzień Strażaka 2015

Na uroczystości byli obecni kierownicy, bądź przedstawiciele służb, samorządów, organizacji, które wspierają Państwową Straż Pożarną i współdziałają podczas działań ratowniczych oraz emeryci i przedstawiciel straży pożarnej Republiki Czeskiej płk inż. Jiříego Patrovskýego z HZS Bruntal w kraju morawsko-śląskim.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pododdziałów straży pożarnej. Następnie, po podniesieniu flagi państwowej i przywitaniu pododdziałów przez wiceministra spraw wewnętrznych i zastępcę komendanta głównego PSP, opolski komendant wojewódzki PSP przywitał przybyłych gości i gospodarzy Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej. Podziękował strażakom za trud i zaangażowanie a przełożonym, szefom i przedstawicielom służb i organizacji za życzliwość i zainteresowanie problemami służby.

Po przemówieniu opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP odczytano list z podziękowaniami Prezydenta RP dla strażaków PSP i OSP. Następnie odczytano akt nadania  i odbyła się dekoracja sztandaru komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali, dyplomów, wyróżnień i nagród. Druhowi Andrzejowi Borowskiemu prezesowi ZW ZOSP w Opolu wiceminister spraw wewnętrznych, zastępca komendanta głównego PSP, wojewoda opolski i opolski komendant wojewódzki PSP wręczyli krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski. Poza tym wręczono zasłużonym strażakom 6 medali za długoletnią służbę nadawanych przez Prezydenta RP, 5 odznak zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, 2. nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych, medal honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego nadawany przez komendanta głównego PSP, 8 dyplomów komendanta głównego PSP, medal honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany przez prezydium ZG ZOSP, 4 medale za zasługi dla pożarnictwa nadawane przez prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP i 30 awansów, odznakę za zasługi dla województwa opolskiego.

Dzień Strażaka jest praktycznie jedynym dniem w roku, gdy przełożeni strażaków, przedstawiciele administracji i samorządu oraz społeczeństwo mogą podziękować za zaangażowanie i ofiarność strażakom. Przełożeni a następnie zaproszeni goście podczas swoich wystąpień wskazywali na wysoki stopień profesjonalizmu, szerokie spektrum zdarzeń, do których dysponowana jest straż pożarna a także na konieczność odpowiadania na wezwania współczesnego świata poprzez ciągłe doskonalenia działań i wyposażanie jednostek w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wszyscy podziękowali strażakom za wysokie poparcie społeczne służby, codzienny trud i za utrzymanie wysokiego poziomu działań ratowniczych.

Dh Andrzej Borowski prezes ZW ZOSP w Opolu podziękował szczególnie serdecznie za wyróżnienie byłemu opolskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Opolu nadbrygadierowi Jerzemu Seńczukowi oraz odniósł się do idei zawartej na sztandarach ochotniczych straży pożarnych "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

Senator RP Aleksander Świeykowski przekazał strażakom pozdrowienia od senatora nadbrygadiera Zbigniewa Meresa oraz poinformował o zaakceptowaniu przez senat ustawy dotyczącej rekompensaty dla strażaków ochotników, którzy ulegną wypadkom podczas działań ratowniczych.

Stanisław Rakoczy wiceminister spraw wewnętrznych uznał udział w świecie opolskich strażaków za najwyższy honor. Wskazał na największe zaufanie społeczne strażaków, co wynika z coraz szybszego docierania do poszkodowanych i wysokiego profesjonalizmu działań. Zwrócił uwagę na niezwykle szerokie spektrum działalności straży pożarnej i zmniejszający się udział działań ratowniczych polegający na gaszeniu pożarów.

Nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk zastępca komendanta głównego PSP, który po raz pierwszy był na Ziemi Opolskiej, podziękował za zaproszenie na uroczystość. Przypomniał jedną z najtrudniejszych akcji w naszym województwie, czyli pożar w Kuźni Raciborskiej i odniósł się do bieżących, często skomplikowanych zdarzeń. Na koniec życzył wszystkim strażakom, aby "każdy dzień przynosił satysfakcję i każdy dzień kończył się szczęśliwym powrotem".

Uroczystość zakończyła się musztrą paradną w wykonaniu orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Przybyli na strażackie uroczystości mogli następnie obejrzeć i zapoznać się z możliwościami taktycznymi współczesnych pojazdów pożarniczych i sprzętu oraz nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Uroczystość ta rozpoczęła Weekend Strażacki w Kędzierzynie-Koźlu.

Program Weekendu Strażackiego i regulamin uroczystości.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP
rzecznik@psp.opole.pl

Zdjęcia:
Anna Gregorczyk
KW PSP w Opolu