20.02.2019r. Godz. 06:58Bieżące interwencje

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka na Opolszczyźnie

dodano: 6 maja 2016 o 14:05 | ostatnia aktualizacja: 12 maja 2016 o 10:05 | kategoria: Uroczystości

Uroczystości wojewódzkie Dnia Strażaka odbyły się na Opolszczyźnie 6 maja 2016 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Przełożeni podziękowali podwładnym za ofiarną służbę.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka na Opolszczyźnie

Opolski komendant wojewódzki PSP bryg. Marek Kucharski przywitał gości, w tym posła na Sejm RP Ryszarda Gallę, wicewojewodę opolskiego Violettę Porowską, przedstawicieli komendanta głównego PSP tj. dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń st. bryg. Pawła Janika i zastępcę dyrektora Biura Szkolenia st. bryg. Tomasza Naczasa, wicemarszałka województwa opolskiego Stanisława Rakoczego, księdza biskupa Rudolfa Pierskałę, wiceprezydenta Opola Macieja Wujca, przedstawicieli samorządu terytorialnego na czele z przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego Józefem Swaczyną, komendantów, dowódców i szefów służb mundurowych, prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Andrzeja Borowskiego oraz emerytów straży pożarnej na czele z prezesem ZG ZEiRP RP bryg. w st. spoczynku Krzysztofem Maślankiewiczem i nadbryg. w stanie spoczynku Karolem Stępniem. W strażackiej uroczystości wzięli udział przedstawiciele współpracujących z nami organizacji, instytucji i firm, zarządzania kryzysowego, Lasów Państwowych, związków zawodowych a przede wszystkim strażacy Państwowej Straży Pożarnej i z ochotniczych straży pożarnych.

Komendant wojewódzki odnosząc się do maksymy ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” przedstawił wyzwania współczesnego pożarnictwa i problemy, z którymi zderzamy się podczas służby, ale też zaznaczył, że nie zmniejsza to wszystko satysfakcji z wykonywanego zawodu. Podsumował ubiegły rok i podziękował strażakom za poczucie misji, stałą gotowość do realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań. Podziękował także współdziałającym służbom za ich profesjonalizm i skuteczność oraz pracownikom cywilnym pracującym w podległych jednostkach.

Po przywitaniu odczytano list posła na sejm, wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego (treść listu).

Przełożeni a następnie zaproszeni goście podczas swoich wystąpień oraz w wywiadach dla prasy wskazywali na wysoki stopień profesjonalizmu, szerokie spektrum zdarzeń, do których dysponowana jest straż pożarna a także na konieczność odpowiadania na wezwania współczesnego świata poprzez ciągłe doskonalenia działań i wyposażanie jednostek w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wszyscy podziękowali strażakom za wysokie poparcie społeczne służby, codzienny trud i za utrzymanie wysokiego poziomu działań ratowniczych.

Podczas uroczystości wręczono zasłużonym strażakom brązowy krzyż zasługi, 33 medale za długoletnią służbę nadawane przez Prezydenta RP, 11 odznak zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, 2. nagrody ministra spraw wewnętrznych, 10 dyplomów komendanta głównego PSP, 6 nagród komendanta głównego PSP, 18 awansów oficerskich i 13 awansów podoficerskich, jeden złoty znak Związku OSP RP, 14 medali za zasługi dla pożarnictwa nadawane przez prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, złoty znak Związku OSP RP.

Najwyższym odznaczeniem, brązowym krzyżem zasługi, odznaczony został bryg. Jarosław Zalewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Oleśnie od 2007 roku, oficer prasowy komendanta powiatowego i dowódca kompanii gaśniczej odwodu komendanta wojewódzkiego. Jako dowódca jednostki kierował działaniami ratowniczymi podczas największych akcji na terenie powiatu, natomiast będąc dowódcą kompanii odwodowej dowodził odcinkami bojowymi podczas największych zdarzeń na terenie naszego województwa, w tym podczas pożaru w Skoroszycach w 2006 roku i powodzi w 2010 roku. Ponadto bryg. Zalewski aktywnie włącza się w działalność publiczną. Wspiera jednostki ochotnicze, organizuje turnieje pożarnicze, szkolenia i pogadanki dla młodzieży a także jest współorganizatorem turniejów wiedzy pożarniczej dla niepełnosprawnych z województwa opolskiego i śląskiego.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i odmaszerowaniem kompanii honorowej. Gości zaproszono na strażacką grochówkę.

 

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk, oficer prasowy OKW PSP

Zdjęcia:
Anna Gregorczyk, KW PSP Opole
mł. ogn. Łukasz Nowak, KM PSP Opole