25.03.2019r. Godz. 10:24Bieżące interwencje

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2018 r.

dodano: 11 maja 2018 o 15:05 | ostatnia aktualizacja: 11 maja 2018 o 16:05 | kategoria: Uroczystości

W dniu 11 maja 2018 roku na Opolskim Rynku odbył się uroczysty apel z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

         Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Pawła Paliwodę Wojewodzie Opolskiemu Panu Adrianowi Czubakowi. Następnie Opolski Komendanta Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk powitał wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości, wśród  których byli między innymi:
- Wojewoda Opolski – Adrian Czubak
- Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska
- Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego PSP – bryg. Marceli Sobol
- Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Barbara Kamińska
- Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski
- Śląski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jacek Kleszczewski
- Redaktor Naczelny Przeglądu Pożarniczego – mł. bryg. Anna Łańduch
- Komendanci, Dowódcy, Szefowie, Dyrektorzy, Kierownicy i Inspektorzy Służb Mundurowych województwa opolskiego, tj.: Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Straży Miejskiej i Inspekcji Transportu Drogowego, którzy na co dzień współpracują z Państwową Strażą Pożarną na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego.
- Kierownicy i przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych współpracujących i wspomagających działania Państwowej Straży Pożarnej tj.: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Sanitarnej MSWiA w Opolu, Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Opolu.

            Opolski Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu podkreślił, że „… dzisiejsze święto to czas podziękowań, podsumowań, ale także refleksji. Dzień Strażaka w tym roku jest wyjątkowy, gdyż jest to czas radości i dumy z obchodzenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.” Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki wielkiemu oddaniu służbie strażacy mogą dzisiaj cieszyć się tak dużym zaufaniem społecznym. Zwrócił również uwagę, że działania PSP to nie tylko działalność operacyjna, ale również kontrolno – rozpoznawcza, kwatermistrzowska, szkoleniowa, kadrowo-finansowa. Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk zwrócił uwagę, że „… działania prowadzone przez PSP wspomagane są zastępami ochotniczych straży pożarnych, którym z tego miejsca chcę podziękować za wspólne działania i wsparcie.” Kończąc Komendant życzył „… bezpiecznej służby i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękuję za zaangażowanie i stałą gotowość do działań. To wszystko sprawia, że ludzie mają świadomość, że na opolskich strażakach można polegać w każdej sytuacji.”

            Następnie odczytano listy okolicznościowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka.

            Po odczytaniu listów okolicznościowych nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali, dyplomów oraz aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe, którym:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał:
- medal złoty „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” – 3 strażakom i 1 emerytowi
- medal srebrny „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” – 4 strażakom
- medal brązowy „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”  – 15 strażakom

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
- srebrna odznakę „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” – 2 strażakom
- brązową odznakę „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” – 24 funkcjonariuszom PSP i 8 druhom OSP

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień:
- starszego brygadiera – 3 strażakom
- młodszego brygadiera – 3 strażakom
- starszego kapitana – 2 strażakom
- kapitana – 2 strażakom

4. Komendant Główny PSP nadał stopień:
- aspiranta – 1 strażakowi

5. Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień:
- sekcyjnego – 17 strażakom

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorową realizację zadań służbowych wyróżnił nagrodą finansową – 2 strażaków

7. Opolski Komendant Wojewódzki PSP za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnił – 15 strażaków.

W kolejnej części uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdów pożarniczych dla komend powiatowych miejskiej PSP z terenu woj. opolskiego tj.:

1. Ciężki samochód ratownictwa technicznego z żurawiem, Scania P450 dla KP PSP w Brzegu. Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

2. Ciężki samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej 42 m, Scania P410 dla KM PSP w Opolu. Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

3. Ciężki samochód z drabiną ratowniczą o wysokości ratowniczej 40 m, Iveco ML 180 E32 dla KP PSP w Nysie oraz lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy Ford Ranger dla KW PSP w Opolu i dla KP PSP w Prudniku. Zakup realizowany w ramach projektu „Bezpieczne Pogranicze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

4. Mikrobus 9-osobowy do przewozu ratowników Ford Transit Custom dla KP PSP w Namysłowie, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

            Następnie głos zabrała Pani Justyna Duchnowska, dyrektor marketingu Nowej Trybuny Opolskiej, która złożyła życzenia z okazji Dnia Strażaka i  wprowadziła do podsumowania plebiscytu Strażak Roku Opolszczyzny 2018.

Po wręczeniu nagród laureatom konkursu głos zabrali zaproszeni goście, wśród których Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego PSP Pan bryg. Marceli Sobol odczytał list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Opolu.