19.02.2019r. Godz. 19:46Bieżące interwencje

Wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka w Kluczborku

dodano: 16 maja 2014 o 18:05 | ostatnia aktualizacja: 21 maja 2014 o 09:05 | kategoria: Uroczystości

Tegoroczne wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka zostały zorganizowane 16 maja 2014 r. na terenie powiatu kluczborskiego. Wybór tego powiatu na miejsce zorganizowania wojewódzkiej uroczystości wiąże się z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku. Niestety aura wymusiła przeniesienia uroczystości pod dach, do Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kluczborku, ale była na tyle łaskawa, że nie było konieczne odwołanie uroczystości ze względu na zagrożenie powodziowe na terenie województwa. Obecnie nie prowadzimy żadnych działań związanych z opadami deszczu, oprócz kontroli newralgicznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a najświeższa prognoza dostarczana on-line przez IMGW i dotychczasowe doświadczenia, nie zapowiadają konieczności angażowania większych sił ratowniczych przynajmniej w ciągu najbliższej doby.

Wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka w Kluczborku

Przypadająca w 2014 roku pięćdziesiąta rocznica utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej w Kluczborku stała się okazją do podsumowania dokonań Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku na rzecz umacniania stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie kluczborskim. Zawodową Straż Pożarną powołano 1 stycznia 1964 roku decyzją Komendy Głównej Straży Pożarnych. Stanowiła ona kontynuację Zawodowego Pogotowia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczborku. Wraz z utworzeniem w 1992 roku Państwowej Straży Pożarnej rozszerzono zadania o ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, a następnie medyczne. W podziękowaniu za dotychczasową służbę, odwagę, hart ducha i poświęcenie społeczność powiatu kluczborskiego ufundowała sztandar dla Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku. W imieniu fundatorów sztandar przekazał starosta kluczborski Piotr Pośpiech. Sztandar komendantowi powiatowemu PSP w Kluczborku bryg. Januszowi Krupie wręczył wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Ceremoniał nadania sztandaru zakończyła prezentacja sztandaru dokonana przez komendanta powiatowego i przekazanie go pocztowi sztandarowemu.

Stanisław Rakoczy wiceminister spraw wewnętrznych, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz komendant główny PSP, Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego i dh Andrzej Borowski prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP a także nadbrygadier Karol Stępień opolski komendant wojewódzki PSP i brygadier Janusz Krupa komendant powiatowy PSP w Kluczborku wręczyli awanse, nagrody i wyróżnienia strażakom PSP i OSP oraz emerytom PSP. Wyróżnionych zostało 71. strażaków:

 • 3. medalami za długoletnią służbę nadawanymi przez Prezydenta RP,
 • 16. odznakami zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej nadawanymi przez ministra spraw wewnętrznych,
 • 1 nagrodą pieniężną komendanta głównego PSP,
 • 2. medalami honorowymi im. Józefa Tuliszkowskiego,
 • 18. dyplomami komendanta głównego PSP,
 • 4. złotymi znakami Związku OSP RP,
 • 9. medalami za zasługi dla pożarnictwa nadawanymi przez prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP,
 • 8. awansami oficerskimi,
 • 3. awansami aspiranckimi,
 • 12. awansami podoficerskimi,
 • 3. awansami na stopień starszego strażaka,
 • 3. odznakami za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Ponadto komendant powiatowy PSP w Kluczborku przełożonym, fundatorom i zaproszonym gościom wręczył medale upamiętniające dzisiejszą uroczystość.

Oprócz wcześniej wymienionych przełożonych i gości uroczystość zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści, kierownicy, bądź przedstawiciele służb, samorządów, starostów na czele ze starostą Józefem Swaczyną, organizacji, które wspierają Państwową Straż Pożarną i współdziałają z nami podczas działań ratowniczych oraz działalności prewencyjnej. Jak co roku była z nami delegacja strażaków z Republiki Czeskiej na czele z płk. inż. Karelem Kolažikiem komendantem wojewódzkim straży pożarnej w Ołomuńcu. Byli także obecni emeryci straży pożarnej, w tym st. bryg. w st. spocz. Jan Miza były zastępca komendanta głównego PSP i nadbryg. w st. spocz. Jerzy Seńczuk były opolski komendant wojewódzki PSP.

Dzień Strażaka jest jednym z nielicznych dni w roku, kiedy przełożeni, przedstawiciele administracji i samorządu oraz społeczeństwo mogą podziękować strażakom za zaangażowanie i ofiarność, dlatego przełożeni a następnie zaproszeni goście podczas swoich wystąpień oraz w wywiadach dla prasy wskazywali na wysoki stopień profesjonalizmu, szerokie spektrum zdarzeń, do których dysponowana jest straż pożarna a także na konieczność odpowiadania na wezwania współczesnego świata poprzez ciągłe doskonalenia działań i wyposażanie jednostek w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Między innymi wiceminister spraw wewnętrznych powiedział: „nie dzielę strażaków w zależności od tego, czy noszą złote apolety, czy srebrne [czy są strażakami PSP, czy OSP]. Wszyscy niesiecie ratunek i wsparcie. Powtórzę słowa premiera Donalda Tuska ..., że strażacy polscy są najlepsi w Europie. Ze swojej strony dodam, że strażacy polscy są najlepsi na świecie”.

Komendant główny PSP pogratulował kluczborskim strażakom sztandaru, szczególnie odniósł się do zasług wieloletniego komendanta powiatowego w Kluczborku st. bryg. w st. spocz. Włodzimierza Blada, który podczas swojej 43. letniej służby wniósł szczególny wkład w rozwój sportu pożarniczego. Podziękował za zaangażowanie opolskim strażakom słowami: „Opolscy strażacy zawsze z należytą troską dbali o bezpieczeństwo mieszkańców i zawsze stali w pierwszym szeregu tych, którzy pomagają ludziom”.

Wszyscy podziękowali strażakom za niezmiennie najwyższe poparcie społeczne służby, codzienny trud i za utrzymanie wysokiego poziomu działań ratowniczych.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i odmaszerowaniem kompanii honorowej. Wszystkich gości zaproszono na tradycyjną strażacką grochówkę.

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP
rzecznik@psp.opole.pl

Zdjęcia:
Anna Gregorczyk, sekc. Paweł Łuczak
KW PSP Opole