20.02.2019r. Godz. 06:14Bieżące interwencje

Wysokie temperatury to wzrost liczby pożarów w lasach

dodano: 4 lipca 2016 o 12:07 | ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2016 o 14:07 | kategoria: Zapobieganie

Rozpoczęły się wakacje i przed nami gorące lato, więc zachowajmy bezpieczeństwo pożarowe w lesie. W ubiegłym roku na Opolszczyźnie powstało w lasach 250 pożarów a do dzisiaj już 51. Większość pożarów powstaje z winy człowieka a blisko połowa to podpalenia! Liczba pożarów w Polsce jest jedną z największych w Europie.

Wysokie temperatury to wzrost liczby pożarów w lasach

Liczba pożarów w lasach na Opolszczyźnie od 2012 roku.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

 • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
 • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
 • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
 • w parkach narodowych poruszać się można tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego. Być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu,
 • nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m,
 • poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami
 • zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  • 0 - brak zagrożenia
  • I - zagrożenie małe
  • II - zagrożenie duże; zachowuj się ostrożnie!
  • III - zagrożenie katastrofalne; bądź szczególnie ostrożny! nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych powodowane jest przez osoby korzystające z letniego wypoczynku oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów. Pożar powstanie też, gdy zaparkujemy swój samochód w przesuszonej trawie - temperatura pracy katalizatora to aż 800 stopni Celsjusza! Niestety blisko połowa pożarów w lesie to podpalenia.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie. Las jest doskonałym materiałem palnym, ale żeby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów!

 Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. Pożar w młodniku iglastym jest bardzo gwałtowny w przebiegu, jest szczególnie niebezpieczny dla ludzi i zwierząt i skutkuje spaleniem się całego drzewostanu.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5. dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10%, skutkuje wprowadzeniem przez nadleśniczego lub dyrektora parku narodowego zakazu wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

 

Opracowanie na podstawie materiałów KG PSP, DGLP i KW PSP Opole:
bryg. Adam Janiuk
oficer prasowy OKW PSP