25.03.2019r. Godz. 22:47Bieżące interwencje

Zdanie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu

dodano: 27 lutego 2019 o 07:02 | ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019 o 08:02 | kategoria: Uroczystości

26 lutego 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu przez st. bryg. Witolda Trojnara.

Zdanie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu

W uroczystej zbiórce uczestniczyli między innymi Adrian Czubak Wojewoda Opolski i Violetta Porowska Wicewojewoda Opolski, płk Dariusz Kaminiów Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, insp. Adam Tychowicz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, płk SG Dariusz Bukowski Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr. SG Jacek Jacków Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu, płk Leszek Czereba Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Opolu, Andrzej Borowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, Anna Łysy Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Opolu, Krzysztof Wysdak Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Zdzisław Dzwonnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole, Marek Bocianowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków, Janusz Pisarek Zastępca Dyrektora ds. Dystrybucji Tauron, Dystrybucja Oddziału w Gliwicach, Mateusz Filipowski Wiceprezes ds. Technicznych i Inwestycyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o., Krzysztof Maślak Komendant Straży Miejskiej w Opolu, Komendanci Powiatowi i Miejski PSP woj. opolskiego a także strażacy i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk wraz ze zgromadzonymi gośćmi, dziękował  st. bryg. Witoldowi Trojnarowi za długoletnią i ofiarną służbę.

Pan st. bryg Witold Trojnar posiada blisko 30 – letni staż służby w Państwowej Straży Pożarnej. Służbę rozpoczął 1 sierpnia 1989 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jako podchorąży pożarnictwa. Szkołę Główną Służby Pożarniczej ukończył 28 maja 1994 r., uzyskując tytuł zawodowy mgr inż. poż. w zakresie specjalności taktyczno - dowódczej oraz stopień młodszego kapitana. Od dnia 15.08.1994 r. do dnia 31.12.1998 r. pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, następnie od dnia 01.01.1999 r. do dnia 30.04.2016 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Od dnia 01.05.2016 r. do 26.02.2019 r. pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na stanowisku Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Na okres od 2.12.2017 r. do 01.01.2018 r.  Komendant Główny PSP powierzył Panu st. bryg. Witoldowi Trojnarowi obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu.

 W toku pełnienia służby na stanowisku Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego nadzorował oraz koordynował pracę trzech komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP Opole tj.:

- wydziału operacyjnego,

- ośrodka szkolenia,

- wydziału organizacji i nadzoru.

 

Przede wszystkim realizował oraz odpowiadał za:

 1. Nadzorowanie realizacji zadań jednostek organizacyjnych PSP województwa w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 2. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem do działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
 3. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i jednostkami w zakresie określenia zasad współpracy przy zwalczaniu pożarów oraz skutków katastrof, wypadków, awarii i klęsk żywiołowych.
 4. Opracowywanie planów ratowniczych oraz systemów łączności, alarmowania, kierowania i współdziałania w akcjach ratowniczych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.
 5. Koordynowanie wykonania zewnętrznych planów operacyjno - ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka.
 6. Organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w tym odwodów na obszarze województwa.
 7. Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie przygotowania do podejmowania działań sił i środków wyznaczonych do centralnego i wojewódzkiego odwodu operacyjnego.
 8. Pełnienie funkcji dowódcy Wojewódzkiej Brygady Odwodowej.
 9. Nadzorowanie zadań koordynowania i prowadzenia spraw współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez komendę wojewódzką.
 10. Nadzorowanie organizowania odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej.
 11. Nadzorowanie prowadzenia funduszu socjalnego dla pracowników cywilnych komendy  wojewódzkiej oraz realizowanie zadań związanych z funduszem socjalnym dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin.
 12. Nadzorowanie prowadzenia archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.
 13. Nadzorowanie spraw związanych z organizacją i realizacją kształcenia na szkoleniach organizowanych przez ośrodek szkolenia.
 14. Koordynowanie spraw związanych z planowaniem potrzeb szkoleniowych na terenie województwa.
 15. Opracowywanie projektów kierunków działania Komendy Wojewódzkiej PSP w zakresie działania podporządkowanych komórek organizacyjnych.

W latach 2015-2019 zaangażowany w:

 1. Organizację XX Międzynarodowego spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, które odbyło się w Opolu w dniach 19-26 lipca 2015 r.
 2. Współpracę międzynarodową z Republiką Czeską, gdyż w latach 2016-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego polskiej części grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków, działającej w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
 3. Koordynowanie oraz dowodzenie ćwiczeniami "Solidarni 2016", które odbyły się w dniach 18-19 października 2016 r. w powiecie opolskim i strzeleckim. Były to krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego. W ćwiczeniach tych udział wzięły siły województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego z kilku powiatów województwa opolskiego, jednostki OSP z powiatu opolskiego, strzeleckiego oraz straż pożarna z Jesenika z Republiki Czeskiej.
 4. Nadzorowanie przygotowań do XXXV Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej w Opolu, które odbyły się w 4-5 kwietnia 2018 roku na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej "OKRĄGLAK" w Opolu.
 5. Realizację projektu „Bezpieczne Pogranicze” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2016-2019.

 Jako przedstawiciel Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył również w: Radzie Społecznej V i VI kadencji, działającej przy samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, Opolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zespole Doradczym Wojewody Opolskiego do spraw mikroretencji, a także w Wojewódzkim Zespole Interdyscyplinarnym ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

Autor: asp. Jolanta Giercuszkiewicz, zdjęcia: ogn. Łukasz Nowak.