22.03.2019r. Godz. 07:28Bieżące interwencje

Miejscowe zagrożenie - ekologiczne

Numer ewidencyjny: 78-0809003

Rodzaj zdarzenia

RodzajMiejscowe zagrożenia
Podrodzaj
  • ekologiczne
  • w komunikacji drogowej
WielkośćLokalne
Przyczyna zdarzenia None
Opis przypuszczalnej przyczyny zdarzenia Niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu pojazdów
Udział jednostek ratownictwa tak

Lokalizacja

GminaPaczków
MiejscowośćPaczków

Daty

Data zauważenia16 kwietnia 2018 13:40:00
Data zgłoszenia do jednostki16 kwietnia 2018 13:45:00
Data dojazdu pierwszej jednostki16 kwietnia 2018 13:48:00
Data lokalizacji16 kwietnia 2018 16:45:00
Data usunięcia16 kwietnia 2018 16:52:00
Data powrotu ostatniej jednostki16 kwietnia 2018 17:03:00
Łączny czas akcji198 min
Ilość kilometrów przebytych przez pierwszą jednostkę3,0

Zgłoszenie

Zauważenie zdarzenia przezosoby postronne
Rodzaj zgłoszeniatelefonicznie

Mienie

Straty ogółem20,0 tys zł
straty w budynkach0,0 tys zł
uratowano mienie150,0 tys zł

Jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostka Samochody Osoby
PSP49

Inne podmioty

Jednostka Sprzęt mechaniczny Osoby
Policja24
Inne służby33

Sprzęt użyty w działaniach ratowniczych

Jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostka Ilość
Samochody gaśnicze
wodno-pianowe
średnie1
ciężkie1
Samochody specjalne
samochody ratownictwa technicznego1
samochody operacyjne1

Inne podmioty

Jednostka Ilość
radiowozy2
inny sprzęt specjalistyczny3

Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych

  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Neutralizacja, sorbcja substancji chemicznych i innych
  • Zbieranie, usuwanie, zmywanie sub. chem. i innych
  • Ograniczanie rozlewów, wycieków
  • Pompowanie sub. ropopochodnych, chem. i innych

Działania prowadzone z użyciem sprzętu

  • Podręcznego sprzętu burzącego
  • Pomp do innych mediów

Użyte środki gaśnicze

Nazwa Ilość Zużyto
Podano prądów
wody00,0000 m3
proszku00 kg
piany00 dm3
w tym piany
ciężkiej0
średniej0
lekkiej0
inne
neutralizatory0 kg
sorbenty20 kg