23.01.2019r. Godz. 22:42Bieżące interwencje

Miejscowe zagrożenie - w komunikacji drogowej

Numer ewidencyjny: 541-0805002

Rodzaj zdarzenia

RodzajMiejscowe zagrożenia
Podrodzaj
  • w komunikacji drogowej
WielkośćMałe
Przyczyna zdarzenia Inne przyczyny
Opis przypuszczalnej przyczyny zdarzenia Wtargnięcie dziecka pod nadjerzdzający sam. osob.
Udział jednostek ratownictwa tak

Lokalizacja

GminaReńska Wieś
MiejscowośćWiększyce

Daty

Data zauważenia29 grudnia 2002 11:49:00
Data zgłoszenia do jednostki29 grudnia 2002 11:51:00
Data dojazdu pierwszej jednostki29 grudnia 2002 11:56:00
Data lokalizacji29 grudnia 2002 11:57:00
Data usunięcia29 grudnia 2002 12:50:00
Data powrotu ostatniej jednostki29 grudnia 2002 13:00:00
Łączny czas akcji69 min
Ilość kilometrów przebytych przez pierwszą jednostkę5,0

Zgłoszenie

Zauważenie zdarzenia przezpracownicy/mieszkańcy
Rodzaj zgłoszeniaw inny sposób

Jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostka Samochody Osoby
PSP16

Inne podmioty

Jednostka Sprzęt mechaniczny Osoby
Pogotowie Ratunkowe14
Policja24

Sprzęt użyty w działaniach ratowniczych

Jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostka Ilość
Samochody gaśnicze
wodno-pianowe
średnie1

Inne podmioty

Jednostka Ilość
karetki pogotowia1
samochody osobowe2

Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych

  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Ustalanie, rozpoznawanie substancji chemicznych i innych
  • Neutralizacja, sorbcja substancji chemicznych i innych
  • Zbieranie, usuwanie, zmywanie sub. chem. i innych
  • Przywracanie lub/i utrzymywanie drożności dróg oddech.
  • Wykonywanie resuscytacji

Działania prowadzone z użyciem sprzętu

  • Podręcznego sprzętu burzącego
  • Worka samorozprężalnego

Użyte środki gaśnicze

Nazwa Ilość Zużyto
Podano prądów
wody00,0000 m3
proszku00 kg
piany00 dm3
w tym piany
ciężkiej0
średniej0
lekkiej0
inne
neutralizatory3 kg
sorbenty0 kg

Wypadki z ludźmi

Kto Śmiertelne Ranni
ratownicy00
w tym strażacy00
inne osoby01
w tym dzieci01

Udzielono pomocy

Rodzaj Liczba osób
medycznej na terenie działań0
w tym przez ratowników PSP1
przekazano służbie zdrowia1
ewakuowano ze strefy zagrożenia0