21.03.2019r. Godz. 12:28Bieżące interwencje

Pożar (wielkość: Bardzo duży)

Numer ewidencyjny: 215-0802001

Rodzaj zdarzenia

RodzajPożary
WielkośćBardzo duży
Przypuszczalna przyczyna pożaru None
Opis przypuszczalnej przyczyny zdarzenia Podpalenie.
Udział jednostek ratownictwa tak

Lokalizacja

GminaDąbrowa
MiejscowośćDąbrowa

Daty

Data zauważenia8 lipca 2018 22:10:00
Data zgłoszenia do jednostki8 lipca 2018 22:12:00
Data dojazdu pierwszej jednostki8 lipca 2018 22:25:00
Data lokalizacji9 lipca 2018 11:07:00
Data usunięcia12 lipca 2018 16:31:00
Data powrotu ostatniej jednostki12 lipca 2018 17:30:00
Łączny czas akcji5478 min
Ilość kilometrów przebytych przez pierwszą jednostkę3,0

Zgłoszenie

Zauważenie zdarzenia przezosoby postronne
Rodzaj zgłoszeniatelefonicznie

Mienie

Straty ogółem50,0 tys zł
straty w budynkach50,0 tys zł
uratowano mienie100,0 tys zł

Jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostka Samochody Osoby
PSP6297
OSP W KSRG52246
OSP Inne842

Grupy specjalistyczne PSP

Jednostka Samochody Osoby
chemiczno-ekologiczna24

Inne podmioty

Jednostka Sprzęt mechaniczny Osoby
Pogotowie Ratunkowe12
Pogotowie Energetyczne24
Wojsko34
Policja612
Inspektorat Ochrony Środowiska12
Inne służby26

Grupy operacyjne PSP

Jednostka Samochody Osoby
KW PSP (WSKR)29
KP (KM) PSP24

Sprzęt użyty w działaniach ratowniczych

Jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostka Ilość
Samochody gaśnicze
wodno-pianowe
lekkie1
średnie34
ciężkie26
Samochody specjalne
samochody podnośniki2
SW1
samochody ratownictwa technicznego2
samochody ratownictwa chemicznego2
samochody łączności1
samochody operacyjne16
samochody inne specjalistyczne37

Inne podmioty

Jednostka Ilość
cysterny wodne1
karetki pogotowia1
radiowozy6
spychacze, koparki5
inny sprzęt specjalistyczny2

Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych

 • Podawanie środków gaśniczych w natarciu
 • Podawanie środków gaśniczych w obronie
 • Schładzanie obiektów urządzeń itp.
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Rozcinanie, rozginanie konstrukcji, urządze maszyn
 • Prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych
 • Podnoszenie elementów konstrukcji, maszyn, urządzeń
 • Przemieszczanie elementów konstrukcji, urządzeń, maszyn
 • Ustalanie, rozpoznawanie substancji chemicznych i innych
 • Określanie stref zagrożenia
 • Przetłaczanie wody na duże odległości przy pożarach
 • Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach
 • Opieka nad poszkodowanymi po dokonanej segregacji

Działania prowadzone z użyciem sprzętu

 • Podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Podręcznego sprzętu burzącego
 • Pomp typowych, pożarniczych
 • Urządzeń pomiarowych
 • Aparatów ochr. dróg oddech.
 • Drabin mech. i podnośników
 • Mech. pił do cięcia betonu i stali
 • Agregatów prądotwórczych
 • Oświetleniowego

Opis obiektu

 • Kompleks budynków, obiektów
 • Niski (N

Miejsce prowadzenia działań ratowniczych

 • Wewnątrz obiektów na poziomie piwnic
 • Wewnątrz obiektów na poziomie parteru

Zaopatrzenie w wodę

Korzystano z Zużyto wody
Hydrantów zewnętrznych2400,0000 m3
Zbiorników sztucznych2100,0000 m3
Zbiorników naturalnych0,0000 m3
Rzek, cieków wodnych0,0000 m3

Użyte środki gaśnicze

Nazwa Ilość Zużyto
Podano prądów
wody94500,0000 m3
proszku00 kg
piany11000 dm3
w tym piany
ciężkiej1
średniej0
lekkiej0
inne
neutralizatory0 kg
sorbenty0 kg

Udzielono pomocy

Rodzaj Liczba osób
medycznej na terenie działań1
w tym przez ratowników PSP0
przekazano służbie zdrowia1
ewakuowano ze strefy zagrożenia0