Przejdź do treści strony

Dane adresowe KP PSP w Głubczycach

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspglubczyce.bip.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
ul. Kołłątaja 4
48-100 Głubczyce
tel. 77 471 08 50, 77 471 08 51, 77 485 20 71
fax. 77 471 08 52
e-mail: sekretariat.glubczyce@psp.opole.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Głubczycach

NIP: 748-14-16-219
REGON: 531419660

OFICER PRASOWY:
st. kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia
E-mail: waldekh@psp.opole.pl
Telefon: 77 471085

 

SKARGI I WNIOSKI

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 77/4710853.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Telefon kontaktowy 77/4710853.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach   

ul. Kołłątaja 4, 48-100 Głubczyce; 

- faxem: 77/4710852;

- ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem ds. organizacyjno – kadrowych, tel. 77/4710853.

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skargi/wnioski powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego;

- dokładny adres do korespondencji.

 

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

GODZINY PRACY KOMENDY:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Osoba odpowiedzialna za treść Sylwia Karakuła
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 1 września 2011 14:46:51
Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:22:45

Licznik odwiedzin: 1567 Dziennik zmian »