Przejdź do treści strony

Dane adresowe KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Kraszewskiego 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: (077) 482 17 15 
e-mail: kozlesekret@psp.opole.pl

Czas pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu od 7:30 do 15:30

adres strony internetowej: http://www.strazpozarnakedzierzynkozle.eu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2014 r. aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” posiadającego identyfikator: KPPSP_Kedzierzyn_Kozle

 - skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą   adres:

/KPPSP_Kedzierzyn_Kozle/SkrytkaESP,

Adres: kozlesekret@psp.opole.pl

- skład o nazwie Skład_ESP. Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

tel: (077) 482 33 78
fax: (077) 482 33 80
e-mail: kozlersk@psp.opole.pl

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 77482 17 15.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno – kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy  774821715.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle;

- faxem: 774821715 w. 520;

- ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno – kadrową, nr tel. 774821715

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skargi/wnioski powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Lewandowska
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 1 września 2011 14:58:38
Ostatnio edytowana przez Łukasz Połomski 7 lipca 2017 12:21:33

Licznik odwiedzin: 943 Dziennik zmian »