Przejdź do treści strony

Dane adresowe KP PSP w Kluczborku

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspkluczbork.bip.gov.pl

ul. Krakusa 1
46-200 Kluczbork
tel: 77 417 03 80, 417 03 83
fax: 77 417 03 97
e-mail: klingers@psp.opole.pl

Powiatowe Stanowisko Kierowania

tel: 77 417 03 80, 77 417 03 81
fax: 77 417 03 97
e-mail: kluczrsk@psp.opole.pl

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku lub w czasie jego nieobecności Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.30 - 16.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z samodzielnym stanowiskiem pracy d/s organizacyjno-kadrowych tel. (77) 4170383.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (77) 4170383.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ul. Krakusa 1, 46-200 Kluczbork                                                                                                                                             - faksem na nr (77) 4170397                                                                                                                 - ustnie do protokołu po wcześniejszym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy d/s organizacyjno-kadrowych pod nr tel. (77) 4170383.

Ważne!                                                                                                                             Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:                                                                                                                                           - imię i nazwisko wnoszącego                                                                                                                  - dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.                                    

Osoba odpowiedzialna za treść Sylwia Karakuła
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 1 września 2011 14:18:12
Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:27:42

Licznik odwiedzin: 507 Dziennik zmian »