Przejdź do treści strony

Dane adresowe KP PSP w Krapkowicach

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRAPKOWICACH

ul. 3-go Maja 19
47-303 Krapkowice
tel: (77) 407 97 02
fax: (77) 407 97 12
email: sekretariat.krapkowice@psp.opole.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Krapkowicach

www.kppsp.com

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

tel: 77 407 97 00, 77 407 97 10

fax: 77 407 97 19
email: krapkrsk@psp.opole.pl

OFICER PRASOWY

mł.bryg. Lucjan Lubaszka

tel. 77 407 97 07, kom. 606977630

Wykaz numerów telefonów poszczególnych komórek KP PSP w Krapkowicach znajduje się w załączeniu.

SKARGI  I WNIOSKI:

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 407 97 02.
 • W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.                                               Telefon kontaktowy (77) 407 97 02.
  • Skargi/wnioski można składać:
 • - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 19, 47-303 Krapkowice
  - faxem na nr (77) 407 97 12
  - ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. organizacyjno-kadrowych nr. tel. 407 97 02.
 • Ważne!
  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 • Skarga/wniosek powinny zawierać:
  - imię i nazwisko wnoszącego,
  - dokładny adres do korespondencji.
 • Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Osoba odpowiedzialna za treść Jolanta Giercuszkiewicz
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 3 kwietnia 2014 08:13:47
Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 28 marca 2018 10:43:32

Licznik odwiedzin: 1938 Dziennik zmian »