Przejdź do treści strony

Dane adresowe KP PSP w Nysie

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspnysa.bip.gov.plul.Szopena 5 
48-300 Nysa

tel: 77 40 90 803
fax: 77 40 90 829
e-mail: sekretariat@psp.nysa.pl

Strona internetowa:
http://www.psp.nysa.pl/

NIP: 753-19-62-528 
REGON: 531419587 

 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nysie

tel: 77 409 08 00
fax: 77 409 08 09
e-mail: psk@psp.nysa.pl

OFICER PRASOWY:
mł. bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski
tel: 77 409 08 02
kom: 500440665
e-mail: p.gotkowski@psp.nysa.pl

GODZINY PRACY KOMENDY: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

SKARGI I WNIOSKI:

SKARGI I WNIOSKI:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 40 90 803.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Telefon kontaktowy (77) 40 90 803, (77) 40 90 847.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, ul. Szopena 5, 48-300 Nysa

faxem na nr (77) 40 90 829

ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją ds. organizacyjno-kadrowych pod nr. tel. (77) 40 90 803, (77) 40 90 847.

 

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba odpowiedzialna za treść Wojciech Szewczyk
Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:51:54
Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 17 września 2011 10:01:08
Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 17 września 2011 10:01:34
Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:30:27

Licznik odwiedzin: 1242 Dziennik zmian »