Przejdź do treści strony

Dane adresowe KP PSP w Oleśnie

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspolesno.bip.gov.pl

 

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 34 35 09 100, 34 35 09 110
fax: 34 3509125
www:www.psp.olesno.pl 
e-mail: sekretariat@psp.olesno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP

 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie

tel: 34 350 91 00
e-mail:pskol@psp.olesno.pl

GODZINY PRACY KOMENDY:

od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


SKARGI I WNIOSKI:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 34/350 91 02.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Telefon kontaktowy 34/350 91 02.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
ul. Solny Rynek 1, 46 – 300 Olesno;
- faxem: 34/350 91 24;
- ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. organizacyjno – kadrowych, tel. 34/350 91 02.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skargi/wnioski powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego;
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:59:44
Osoba zatwierdzająca Mariusz Strzelczak 8 września 2011 19:04:04
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 9 września 2011 11:14:34
Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:31:06

Licznik odwiedzin: 1020 Dziennik zmian »