Przejdź do treści strony

Kierownictwo KW PSP w Opolu

Pełniący Obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk


Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Witold Trojnar
tel: 77 420 70 23

Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

bryg.mgr inż Maciej Zając
tel: 77 420 70 21

 

KIEROWNICY  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W OPOLU

WYDZIAŁ OPERACYJNY
Naczelnik wydziału

st. bryg. mgr inż. Adam   Michniewicz

tel. 77/ 420 70 10

Zastępca naczelnika wydziału

st.kpt. mgr inż. Łukasz Olejnik

tel. 77/ 420 70 20

 


WYDZIAŁ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZY

Naczelnik wydziału

st.bryg. mgr inż. Leszek  Chimowicz

tel. 77/ 420 70 06

Zastępca naczelnika wydziału

bryg. mgr inż. Rafał  Kuznecki

tel. 77/ 420 70 05

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Naczelnik wydziału

st.kpt. mgr Beata  Ochyra

tel. 77/420 70 11

Zastępca naczelnika wydziału

mł.bryg. mgr Beata  Ligęza

tel. 77/ 420 70 19

 

WYDZIAŁ KADR i BHP

Naczelnik wydziału

mł. bryg. mgr Aldona  Wikowska

tel. 77/ 420 70 07

Zastępca naczelnika wydziału

kpt. mgr Beata  Gorek

tel. 77/420 70 08


WYDZIAŁ FINANSÓW

Kierujący wydziałem - Główny księgowy

st. asp. mgr Ewa Fryszkiewicz

tel. 77/ 420 70 14

Zastępca naczelnika wydziału

kpt. mgr inż. Magdalena Rymarczyk

tel. 77/ 420 71 12

 

WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI

Naczelnik wydziału

bryg. mgr Marek  Szlachciuk

tel. 77/ 420 70 50

Zastępca naczelnika wydziału

mł.bryg. mgr inż. Grzegorz  Brzozowski

tel. 77/ 420 70 51

 

WYDZIAŁ TECHNICZNY

Naczelnik wydziału

bryg. mgr inż. Krzysztof  Jurczyński

tel. 77/ 420 70 46

Zastępca naczelnika wydziału

bryg. mgr inż. Ryszard  Sałek

tel. 77/ 420 71 40

 

OŚRODEK SZKOLENIA

Naczelnik ośrodka szkolenia

st. kpt. mgr inż. Wiesław Eliasz

tel. 77/ 420 70 24

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia

bryg. mgr Andrzej  Kobienia

tel. 77/ 420 70 26

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych i obronnych.

Kierujący stanowiskiem - starszy specjalista


mgr Krzysztof  Musialski

tel. 77/ 420 70 17

 

Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 08:10:03
Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 2 stycznia 2018 11:14:04

Licznik odwiedzin: 7555 Dziennik zmian »