Przejdź do treści strony

Kontakt do KW PSP w Opolu

Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu prowadzi stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kwpspopole.bip.gov.pl

 

ul. Budowlanych 1
45-005 Opole
tel: 77 420 70 01, 420 70 22
fax: 77 420 70 80
sekretariat@psp.opole.pl

EPUP 2  KW PSP w Opolu

Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP

tel: 77 420 70 60
fax: 77 420 70 85
wskr@psp.opole.pl

Rzecznik Prasowy
st. kpt. mgr inż. Łukasz OLEJNIK
Email: rzecznik@psp.opole.pl
Telefon: 77 420 7020 lub komórka 0660 468 107


NIP: 754-10-93-488

REGON: 000173692

GODZINY PRACY KOMENDY:
od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


SKARGI I WNIOSKI:

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 420 70 01.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (77) 420 70 22, (77) 420 70 11.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Budowlanych 1, 45-005 Opole
- faxem na nr (77) 420 70 80
- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacji i Nadzoru pod nr. tel. (77) 420 70 22, (77) 420 70 11.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba odpowiedzialna za treść Aldona Wikowska
Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 1 września 2011 09:55:53
Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:33:34

Licznik odwiedzin: 3409 Dziennik zmian »