Przejdź do treści strony

Majątek KP PSP w Kędzierzynie Koźlu

Wartość majątku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu według stanu księgowego na koniec danego roku.

Całkowita wartość majątku Skarbu Państwa - KP PSP Kędzierzyn-Koźle
na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:17.059.249,42 zł w tym:

- w środkach trwałych 16.683.165,81 zł

- w pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu 365.633,36 zł

- wartości niematerialne i prawne 10.450,25 zł

Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:21:50
Osoba zatwierdzająca Andrzej Kilarski 9 września 2011 08:42:33
Osoba publikująca Andrzej Kilarski 9 września 2011 10:49:26
Ostatnio edytowana przez Łukasz Połomski 20 marca 2017 14:32:24

Licznik odwiedzin: 483 Dziennik zmian »