Przejdź do treści strony

Majątek KP PSP w Kluczborku

Składniki majątku

Całkowita wartość majątku jaki dysponuje KP PSP w Kluczborku według stanu na dzień 31.12.2010r. wynosi 7.567.067,08  zł w tym:

* środki trwałe 7.062.148,32 zł

* pozostałe środki trwałe 480.700,20 zł

* wartości niematerialne i prawne 17.871,44 zł

* zapasy magazynowe 6.347,12 zł


Całkowita wartość majątku jaki dysponuje KP PSP w Kluczborku według stanu na dzień 31.12.2011r. wynosi 7.505.219,21 zł w tym:

*środki trwałe: 7.029.047,40 zł

*pozostałe środki trwałe:  440.394,18 zł

*wartości niematerialne, prawne:  24.364,69 zł

*zapasy magazynowe: 11.412,94 zł


Całkowita wartość majątku jaki dysponuje KP PSP w Kluczborku według stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi 7.555.920,02 zł w tym:

*środki trawałe: 7.048.325,40 zł

*pozostałe środki trwałe: 470.484,91 zł

*wartości niematerialne, prawne: 24.364,69 zł

*zapasy magazynowe: 12.745,02 zł

 

Całkowita wartość majątku jaki dysponuje KP PSP w Kluczborku według stanu na dzień 31.12.2013r. wynosi 7.713.960,92  zł w tym:

*środki trwałe: 7.157.224,60 zł

*pozostałe środki trwałe: 514.469,26 zł

*wartości niematerialne, prawne: 24.364,69 zł

*zapasy magazynowe: 17.902,37 zł

Całkowita wartość majątku jaki dysponuje KP PSP w Kluczborku według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi 6.324.351,33  zł w tym:

* środki trwałe 5.782.179,47 zł z tego z użyczenia KW PSP 4.750.241,34 zł

* pozostałe środki trwałe 514.976,49 zł z tego z użyczenia  KW PSP 120.267,16 zł

* wartości niematerialne i prawne 27.196,37 zł z tego z użyczenia  KW PSP  5.914,25 zł

Osoba odpowiedzialna za treść Maciej Kochanowski
Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:22:21
Osoba zatwierdzająca Maciej Kochanowski 16 września 2011 11:33:54
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 16 września 2011 11:51:02
Ostatnio edytowana przez Maciej Kochanowski 17 marca 2017 12:20:19

Licznik odwiedzin: 355 Dziennik zmian »