Przejdź do treści strony

Kontakt

 • Dane adresowe KP PSP w Brzegu

  ul. Saperska 16
  49-300 Brzeg

  tel: 77 424 05 70 
  tel: 77 424 05 71
  fax: 77 424 05 82
  e-mail: sekretariat.brzeg@psp.opole.pl

   

  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

  tel: 77 424 05 70
  e-mail: brzegrsk@psp.opole.pl

   

  Oficer Prasowy KP PSP w Brzegu:

  st.kpt. mgr Jacek Nowakowski
  tel: 77 424 05 76 lub tel: 606275856
  e-mail: jacekn@psp.opole.pl

   

  NIP: 747-15-68-979

  REGON: 531419676

   

  GODZINY PRACY KOMENDY:

  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30

   

  SKARGI I WNIOSKI:

  Komendant Powiatowy PSP w Brzegu lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz.14.00-16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 424 05 71.

  W Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja ds. organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (77) 424 05 71, (77) 424 05 74.

   

  Skargi/wnioski można składać:

  -listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Brzegu, ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg,

  -faxem na numer (77) 424 05 82,

  -ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją ds. organizacyjno-kadrowych pod nr.tel. (77) 424 05 71, (77) 424 05 74,

  WAŻNE!  Skargi /wnioski nie można złożyć telefonicznie.

   

  Skarga/wniosek powinny zawierać:                                                                                                            - imię i nazwisko wnoszącego,                                                                                                                  - dokładny adres do korespondencji.

   

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia bez rozpoznania.                                                                                                         

  Osoba odpowiedzialna za treść kpt.Dorota Zakrzewska
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 1 września 2011 09:58:51
  Ostatnio edytowana przez Małgorzata Widłak 25 września 2017 14:42:49

  Licznik odwiedzin: 1896 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Nysie

  Komenda Powiatowa 
  Państwowej Straży Pożarnej 
  w Nysie 

  ul.Szopena 5 
  48-300 Nysa

  tel: 77 40 90 803
  fax: 77 40 90 829
  e-mail: sekretariat@straz-pozarna.nysa.pl 

  Strona internetowa:
  http://www.straz-pozarna.nysa.pl/

  NIP: 753-19-62-528 
  REGON: 531419587 

   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nysie

  tel: 77 409 08 00
  fax: 77 409 08 09
  e-mail: psk@straz-pozarna.nysa.pl

  OFICER PRASOWY:
  mł. bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski
  tel: 77 409 08 02
  kom: 500440665
  e-mail: p.gotkowski@straz-pozarna.nysa.pl

  GODZINY PRACY KOMENDY: 
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

  SKARGI I WNIOSKI:

  SKARGI I WNIOSKI:

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 40 90 803.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

  Telefon kontaktowy (77) 40 90 803, (77) 40 90 847.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, ul. Szopena 5, 48-300 Nysa

  faxem na nr (77) 40 90 829

  ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją ds. organizacyjno-kadrowych pod nr. tel. (77) 40 90 803, (77) 40 90 847.

   

  Ważne!
  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

   

  Skarga/wniosek powinny zawierać:

  - imię i nazwisko wnoszącego,

  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Osoba odpowiedzialna za treść Wojciech Szewczyk
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:51:54
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 17 września 2011 10:01:08
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 17 września 2011 10:01:34
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 27 sierpnia 2017 21:32:34

  Licznik odwiedzin: 943 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu

  ul. Kraszewskiego 12
  47-200 Kędzierzyn-Koźle
  tel/fax: (077) 482 17 15 
  e-mail: kozlesekret@psp.opole.pl

  Czas pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu od 7:30 do 15:30

  adres strony internetowej: http://www.strazpozarnakedzierzynkozle.eu

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2014 r. aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” posiadającego identyfikator: KPPSP_Kedzierzyn_Kozle

   - skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą   adres:

  /KPPSP_Kedzierzyn_Kozle/SkrytkaESP,

  Adres: kozlesekret@psp.opole.pl

  - skład o nazwie Skład_ESP. Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

  tel: (077) 482 33 78
  fax: (077) 482 33 80
  e-mail: kozlersk@psp.opole.pl

  Skargi i wnioski

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 77482 17 15.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno – kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

  Telefon kontaktowy  774821715.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle;

  - faxem: 774821715 w. 520;

  - ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno – kadrową, nr tel. 774821715

  WAŻNE!

  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skargi/wnioski powinny zawierać:

  - imię i nazwisko wnoszącego

  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

  Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Lewandowska
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 1 września 2011 14:58:38
  Ostatnio edytowana przez Łukasz Połomski 7 lipca 2017 12:21:33

  Licznik odwiedzin: 675 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Krapkowicach

  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRAPKOWICACH

  ul. 3-go Maja 19
  47-303 Krapkowice
  tel: (77) 407 97 02
  fax: (77) 407 97 12
  email: jolag@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Krapkowicach

  www.kppsp.com

  Powiatowe Stanowisko Kierowania

  tel: 77 407 97 00, 77 407 97 10

  fax: 77 407 97 19
  email: krapkrsk@psp.opole.pl

  OFICER PRASOWY

  mł.bryg. Lucjan Lubaszka

  tel. 77 407 97 07, kom. 606977630

  Wykaz numerów telefonów poszczególnych komórek KP PSP w Krapkowicach znajduje się w załączeniu.

  SKARGI  I WNIOSKI:

  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 407 97 02.
  • W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.                                               Telefon kontaktowy (77) 407 97 02.
   • Skargi/wnioski można składać:
  • - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 19, 47-303 Krapkowice
   - faxem na nr (77) 407 97 12
   - ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. organizacyjno-kadrowych nr. tel. 407 97 02.
  • Ważne!
   Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  • Skarga/wniosek powinny zawierać:
   - imię i nazwisko wnoszącego,
   - dokładny adres do korespondencji.
  • Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Osoba odpowiedzialna za treść Jolant Giercuszkiewicz
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 3 kwietnia 2014 08:13:47
  Ostatnio edytowana przez Lucjan Lubaszka 29 czerwca 2017 13:17:08

  Licznik odwiedzin: 1697 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Kluczborku

  ul. Krakusa 1
  46-200 Kluczbork
  tel: 77 417 03 80, 417 03 83
  fax: 77 417 03 97
  e-mail: klingers@psp.opole.pl

  Powiatowe Stanowisko Kierowania

  tel: 77 417 03 80, 77 417 03 81
  fax: 77 417 03 97
  e-mail: kluczrsk@psp.opole.pl

  Skargi/wnioski

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku lub w czasie jego nieobecności Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.30 - 16.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z samodzielnym stanowiskiem pracy d/s organizacyjno-kadrowych tel. (77) 4170383.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (77) 4170383.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ul. Krakusa 1, 46-200 Kluczbork                                                                                                                                             - faksem na nr (77) 4170397                                                                                                                 - ustnie do protokołu po wcześniejszym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy d/s organizacyjno-kadrowych pod nr tel. (77) 4170383.

  Ważne!                                                                                                                             Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skarga/wniosek powinny zawierać:                                                                                                                                           - imię i nazwisko wnoszącego                                                                                                                  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.                                    

   

  Osoba odpowiedzialna za treść Sylwia Karakuła
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 1 września 2011 14:18:12
  Ostatnio edytowana przez Maciej Kochanowski 27 czerwca 2017 14:09:16

  Licznik odwiedzin: 386 Dziennik zmian »