Przejdź do treści strony

Kontakt

 • Start

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu prowadzi stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kwpspopole.bip.gov.pl

   

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Professional Design 1 lutego 2016 11:57:10
  Osoba zatwierdzająca Professional Design 5 maja 2011 10:00:59
  Osoba publikująca Professional Design 5 maja 2011 10:01:04
  Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 7 stycznia 2019 15:14:00

  Licznik odwiedzin: 84641 Dziennik zmian »

 • Kontakt do KW PSP w Opolu

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu prowadzi stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kwpspopole.bip.gov.pl

   

  ul. Budowlanych 1
  45-005 Opole
  tel: 77 420 70 01, 420 70 22
  fax: 77 420 70 80
  sekretariat@psp.opole.pl

  EPUP 2  KW PSP w Opolu

  Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP

  tel: 77 420 70 60
  fax: 77 420 70 85
  wskr@psp.opole.pl

  Rzecznik Prasowy
  st. kpt. mgr inż. Łukasz OLEJNIK
  Email: rzecznik@psp.opole.pl
  Telefon: 77 420 7020 lub komórka 0660 468 107


  NIP: 754-10-93-488

  REGON: 000173692

  GODZINY PRACY KOMENDY:
  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


  SKARGI I WNIOSKI:

  Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 420 70 01.

  W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (77) 420 70 22, (77) 420 70 11.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Budowlanych 1, 45-005 Opole
  - faxem na nr (77) 420 70 80
  - ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacji i Nadzoru pod nr. tel. (77) 420 70 22, (77) 420 70 11.

  Ważne!
  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skarga/wniosek powinny zawierać:
  - imię i nazwisko wnoszącego,
  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Osoba odpowiedzialna za treść Aldona Wikowska
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 1 września 2011 09:55:53
  Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:33:34

  Licznik odwiedzin: 3423 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Strzelcach Opolskich

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspstrzelceop.bip.gov.pl

   

  ul. Zakładowa 1
  47-100 Strzelce Op.
  tel: 77 404 99 00
  www: www.pspstrzelce.internetdsl.pl
  e-mail: sekretariat.strzelce@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  KP PSP w Strzelcach Opolskich

  Powiatowe Stanowisko Kierowania

  tel: 77 404 99 03
  e-mail: strzelcersk@psp.opole.pl

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 12:05:58
  Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 22 września 2011 09:50:15
  Osoba publikująca Janusz Charczenko 22 września 2011 09:50:39
  Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:32:45

  Licznik odwiedzin: 718 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Prudniku

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspprudnik.bip.gov.pl

   

  Sekretariat KP PSP w Prudniku
  ul. Legionów 12a
  48-200 Prudnik
  tel: 77 4380535
  fax: 77 4380545
  www: www.strazprudnik.pl
  e-mail: sekretariat.prudnik@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Prudniku

  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku
  tel: 77 4380530,
  fax: 77 4380540,
  e-mail: prudnikrsk@psp.opole.pl

  Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku
  mł. bryg. Piotr Sobek
  Tel. kom. 537 412 442
  Tel. stac. 77 438 05 32
  e-mail: sobekp@strazprudnik.pl

  GODZINY PRACY KOMENDY:
  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30

  SKARGI I WNIOSKI:
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudnik lub  Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach 11.00-12.00 oraz 15.30-16.30.

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 12:01:33
  Osoba zatwierdzająca Jacek Ulman 9 września 2011 12:48:51
  Osoba publikująca Jacek Ulman 9 września 2011 12:49:09
  Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:31:42

  Licznik odwiedzin: 2806 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Oleśnie

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie prowadzi własną stonę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://kppspolesno.bip.gov.pl

   

  ul. Solny Rynek 1
  46-300 Olesno
  telefon: 34 35 09 100, 34 35 09 110
  fax: 34 3509125
  www:www.psp.olesno.pl 
  e-mail: sekretariat@psp.olesno.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP

   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie

  tel: 34 350 91 00
  e-mail:pskol@psp.olesno.pl

  GODZINY PRACY KOMENDY:

  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


  SKARGI I WNIOSKI:

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 34/350 91 02.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
  Telefon kontaktowy 34/350 91 02.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
  ul. Solny Rynek 1, 46 – 300 Olesno;
  - faxem: 34/350 91 24;
  - ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. organizacyjno – kadrowych, tel. 34/350 91 02.

  WAŻNE!
  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skargi/wnioski powinny zawierać:
  - imię i nazwisko wnoszącego;
  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:59:44
  Osoba zatwierdzająca Mariusz Strzelczak 8 września 2011 19:04:04
  Osoba publikująca Sylwia Karakuła 9 września 2011 11:14:34
  Ostatnio edytowana przez Ryszard Sałek 4 stycznia 2019 15:31:06

  Licznik odwiedzin: 1010 Dziennik zmian »