Przejdź do treści strony

Kontakt

 • Dane adresowe KP PSP w Krapkowicach

  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRAPKOWICACH

  ul. 3-go Maja 19
  47-303 Krapkowice
  tel: (77) 407 97 02
  fax: (77) 407 97 12
  email: sekretariat.krapkowice@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Krapkowicach

  www.kppsp.com

  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

  tel: 77 407 97 00, 77 407 97 10

  fax: 77 407 97 19
  email: krapkrsk@psp.opole.pl

  OFICER PRASOWY

  mł.bryg. Lucjan Lubaszka

  tel. 77 407 97 07, kom. 606977630

  Wykaz numerów telefonów poszczególnych komórek KP PSP w Krapkowicach znajduje się w załączeniu.

  SKARGI  I WNIOSKI:

  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 407 97 02.
  • W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.                                               Telefon kontaktowy (77) 407 97 02.
   • Skargi/wnioski można składać:
  • - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 19, 47-303 Krapkowice
   - faxem na nr (77) 407 97 12
   - ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. organizacyjno-kadrowych nr. tel. 407 97 02.
  • Ważne!
   Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  • Skarga/wniosek powinny zawierać:
   - imię i nazwisko wnoszącego,
   - dokładny adres do korespondencji.
  • Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Osoba odpowiedzialna za treść Jolanta Giercuszkiewicz
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 3 kwietnia 2014 08:13:47
  Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 28 marca 2018 10:43:32

  Licznik odwiedzin: 1822 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Głubczycach

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
  ul. Kołłątaja 4
  48-100 Głubczyce
  tel. 77 471 08 50, 77 471 08 51, 77 485 20 71
  fax. 77 471 08 52
  e-mail: sekretariat.glubczyce@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Głubczycach

  NIP: 748-14-16-219
  REGON: 531419660

  OFICER PRASOWY:
  st. kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia
  E-mail: waldekh@psp.opole.pl
  Telefon: 77 471085

   

  SKARGI I WNIOSKI

   

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 77/4710853.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

  Telefon kontaktowy 77/4710853.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach   

  ul. Kołłątaja 4, 48-100 Głubczyce; 

  - faxem: 77/4710852;

  - ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem ds. organizacyjno – kadrowych, tel. 77/4710853.

  WAŻNE!

  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skargi/wnioski powinny zawierać:

  - imię i nazwisko wnoszącego;

  - dokładny adres do korespondencji.

   

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  GODZINY PRACY KOMENDY:

  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

  Osoba odpowiedzialna za treść Sylwia Karakuła
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 1 września 2011 14:46:51
  Ostatnio edytowana przez Łukasz Kiedycz 20 marca 2018 10:34:12

  Licznik odwiedzin: 1249 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Oleśnie

  ul. Solny Rynek 1
  46-300 Olesno
  telefon: 34 35 09 100, 34 35 09 110
  fax: 34 3509125
  www:www.psp.olesno.pl 
  e-mail: sekretariat@psp.olesno.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP

   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie

  tel: 34 350 91 00
  e-mail:pskol@psp.olesno.pl

  GODZINY PRACY KOMENDY:

  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


  SKARGI I WNIOSKI:

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 34/350 91 02.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
  Telefon kontaktowy 34/350 91 02.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
  ul. Solny Rynek 1, 46 – 300 Olesno;
  - faxem: 34/350 91 24;
  - ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. organizacyjno – kadrowych, tel. 34/350 91 02.

  WAŻNE!
  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skargi/wnioski powinny zawierać:
  - imię i nazwisko wnoszącego;
  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:59:44
  Osoba zatwierdzająca Mariusz Strzelczak 8 września 2011 19:04:04
  Osoba publikująca Sylwia Karakuła 9 września 2011 11:14:34
  Ostatnio edytowana przez Piotr Kubat 12 marca 2018 15:17:35

  Licznik odwiedzin: 939 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu

  ul. Kraszewskiego 12
  47-200 Kędzierzyn-Koźle
  tel/fax: (077) 482 17 15 
  e-mail: kozlesekret@psp.opole.pl

  GODZINY PRACY KOMENDY:
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

  adres strony internetowej:  http://strazkkozle.pl/index.php

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2014 r. aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” posiadającego identyfikator: KPPSP_Kedzierzyn_Kozle

   - skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą   adres:

  /KPPSP_Kedzierzyn_Kozle/SkrytkaESP,

  Adres: kozlesekret@psp.opole.pl

  - skład o nazwie Skład_ESP. Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

  tel: (077) 482 33 78
  fax: (077) 482 33 80
  e-mail: kozlersk@psp.opole.pl

  Skargi i wnioski

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 77482 17 15.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno – kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

  Telefon kontaktowy  774821715.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu

  ul. Kraszewskiego 12, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle;

  - faxem: 774821715 w. 520;

  - ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno – kadrową, nr tel. 774821715

  WAŻNE!

  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skargi/wnioski powinny zawierać:

  - imię i nazwisko wnoszącego

  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

  Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Lewandowska
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 1 września 2011 14:58:38
  Ostatnio edytowana przez Łukasz Połomski 6 marca 2018 15:07:24

  Licznik odwiedzin: 1259 Dziennik zmian »

 • Start

  Kontakt do KW PSP w Opolu

  ul. Budowlanych 1

  45-005 Opole
  tel: 77 420 70 01, 420 70 22
  fax: 77 420 70 80
  sekretariat@psp.opole.pl

  EPUAP2  KW PSP w Opolu

  Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP

  tel: 77 420 70 60
  fax: 77 420 70 85
  wskr@psp.opole.pl

  Rzecznik Prasowy
  st.kpt.mgr inż. Łukasz OLEJNIK
  Email: rzecznik@psp.opole.pl
  Telefon: 77 420 7020 lub komórka 0660 468 107


  NIP: 754-10-93-488

  REGON: 000173692

  GODZINY PRACY KOMENDY:
  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


  SKARGI I WNIOSKI:
  Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów
  w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Professional Design 1 lutego 2016 11:57:10
  Osoba zatwierdzająca Professional Design 5 maja 2011 10:00:59
  Osoba publikująca Professional Design 5 maja 2011 10:01:04
  Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 4 grudnia 2017 07:50:45

  Licznik odwiedzin: 74234 Dziennik zmian »