Przejdź do treści strony

Kontakt

 • Kontakt do KW PSP w Opolu

  ul. Budowlanych 1
  45-005 Opole
  tel: 77 420 70 01, 420 70 22
  fax: 77 420 70 80
  sekretariat@psp.opole.pl

  EPUP 2  KW PSP w Opolu

  Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP

  tel: 77 420 70 60
  fax: 77 420 70 85
  wskr@psp.opole.pl

  Rzecznik Prasowy
  kpt.mgr inż. Łukasz OLEJNIK
  Email: rzecznik@psp.opole.pl
  Telefon: 77 420 7020 lub komórka 0660 468 107


  NIP: 754-10-93-488

  REGON: 000173692

  GODZINY PRACY KOMENDY:
  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


  SKARGI I WNIOSKI:

  Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (77) 420 70 01.

  W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (77) 420 70 22, (77) 420 70 11.

  Skargi/wnioski można składać:

  - listownie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Budowlanych 1, 45-005 Opole
  - faxem na nr (77) 420 70 80
  - ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacji i Nadzoru pod nr. tel. (77) 420 70 22, (77) 420 70 11.

  Ważne!
  Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

  Skarga/wniosek powinny zawierać:
  - imię i nazwisko wnoszącego,
  - dokładny adres do korespondencji.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Osoba odpowiedzialna za treść Aldona Wikowska
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 1 września 2011 09:55:53
  Ostatnio edytowana przez Beata Ligęza 9 czerwca 2017 06:44:45

  Licznik odwiedzin: 2494 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Namysłowie

  Pl. Powstańców Śląskich nr 3
  46-100 Namysłów
  tel: 77 410 67 55, 410 67 75, 410 67 65
  fax: 77 410 67 76
  www: www.psp.namyslow.pl
  e-mail: sekretariat.namyslow@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=KPPSPNamyslow

  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

  tel. 77 410 67 77
  e-mail:namyslowrsk@psp.opole.pl

  Nieetatowy  Rzecznik  Prasowy  Komendanta  Powiatowego w Namysłowie

  mł. bryg. mgr Andrzej Prokop

  tel. 77 410 67 77

  Osoba odpowiedzialna za treść Szewczyk Agnieszka
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 11:49:29
  Osoba zatwierdzająca Danuta Domańska 8 września 2011 14:50:00
  Osoba publikująca Sylwia Karakuła 9 września 2011 11:13:57
  Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 17 maja 2017 10:56:47

  Licznik odwiedzin: 1111 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Krapkowicach

  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KRAPKOWICACH

  ul. 3-go Maja 19
  47-303 Krapkowice
  tel: (77) 407 97 02
  fax: (77) 407 97 12
  email: jolag@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Krapkowicach

  www.kppsp.com

  Powiatowe Stanowisko Kierowania

  tel: 77 407 97 00, 77 407 97 10

  fax: 77 407 97 19
  email: krapkrsk@psp.opole.pl

  OFICER PRASOWY

  mł.bryg. Lucjan Lubaszka

  tel. 77 407 97 07, kom. 606977630

  Wykaz numerów telefonów poszczególnych komórek KP PSP w Krapkowicach znajduje się w załączeniu.

  Osoba odpowiedzialna za treść Lucjan Lubaszka
  Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 3 kwietnia 2014 08:13:47
  Ostatnio edytowana przez Lucjan Lubaszka 8 maja 2017 09:58:05

  Licznik odwiedzin: 1523 Dziennik zmian »

 • Start

  Kontakt do KW PSP w Opolu

  ul. Budowlanych 1

  45-005 Opole
  tel: 77 420 70 01, 420 70 22
  fax: 77 420 70 80
  sekretariat@psp.opole.pl

  EPUAP2  KW PSP w Opolu

  Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP

  tel: 77 420 70 60
  fax: 77 420 70 85
  wskr@psp.opole.pl

  Rzecznik Prasowy
  kpt.mgr inż. Łukasz OLEJNIK
  Email: rzecznik@psp.opole.pl
  Telefon: 77 420 7020 lub komórka 0660 468 107


  NIP: 754-10-93-488

  REGON: 000173692

  GODZINY PRACY KOMENDY:
  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30


  SKARGI I WNIOSKI:
  Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów
  w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Professional Design 1 lutego 2016 11:57:10
  Osoba zatwierdzająca Professional Design 5 maja 2011 10:00:59
  Osoba publikująca Professional Design 5 maja 2011 10:01:04
  Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 24 marca 2017 08:39:28

  Licznik odwiedzin: 60831 Dziennik zmian »

 • Dane adresowe KP PSP w Prudniku

  Sekretariat KP PSP w Prudniku
  ul. Legionów 12a
  48-200 Prudnik
  tel: 77 4380535
  fax: 77 4380545
  www: www.strazprudnik.pl
  e-mail: sekretariat.prudnik@psp.opole.pl

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Prudniku

  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku
  tel: 77 4380530,
  fax: 77 4380540,
  e-mail: prudnikrsk@psp.opole.pl

  Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku
  mł. bryg. Piotr Sobek
  Tel. kom. 537 412 442
  Tel. stac. 77 438 05 32
  e-mail: sobekp@strazprudnik.pl

  GODZINY PRACY KOMENDY:
  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30

  SKARGI I WNIOSKI:
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudnik lub  Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach 11.00-12.00 oraz 15.30-16.30.

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Ryszard Sałek 2 września 2011 12:01:33
  Osoba zatwierdzająca Jacek Ulman 9 września 2011 12:48:51
  Osoba publikująca Jacek Ulman 9 września 2011 12:49:09
  Ostatnio edytowana przez Piotr Sobek 22 lutego 2017 14:04:07

  Licznik odwiedzin: 2395 Dziennik zmian »