Przejdź do treści strony

Nabory KP PSP Namysłów

 • Ogłoszenie o postępwaniu kwalifikacyjnym w PSP

  06.03.2018r. - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko: stażysta w Komendzie Powiatowej PSP
  w Namysłowie w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Namysłowie.

  29.03.2018 r. - W dniu dzisiejszym zakończył się I etap postępowania kwalifikacyjnego – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wynik przedstawiony został poniżej w załączniku.

  30.03.2018 r. - W dniu dzisiejszym zakończyły się trzy etapy postępowania kwalifikacyjnego(etap II,III i IV) – próba wydolnościowa, sprawdzian z lęku wysokości(akrofobia) i próby sprawnościowe na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wyniki przedstawione zostały poniżej w załączniku.

  03.04.2018 r. - W dniu dzisiejszym zakończyły się dwa etapy postępowania kwalifikacyjnego (etapV i VI) – sprawdzian z pływania i test wiedzy na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wyniki przedstawione zostały poniżej w załączniku.

  04.04.2018 - W dniu dzisiejszym zakończył się VII etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wyniki VII etapu oraz zbiorcze wyniki postępowania kwalifikacyjnego przedstawione zostały poniżej w załączniku.

  02.05.2018 -Wynik z VIII etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. z ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie przedstawiony został poniżej w załączniku.

  Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
  Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 29 marca 2018 15:29:39
  Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 6 marca 2018 14:49:02
  Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 6 marca 2018 14:49:11
  Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 2 maja 2018 14:02:00

  Licznik odwiedzin: 25 Dziennik zmian »

 • Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego

  Wyniki z VII etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie

  Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
  Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:30:01
  Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:30:20
  Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:31:07
  Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:31:07

  Licznik odwiedzin: 26 Dziennik zmian »

 • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

  W dniu 24 czerwca 2017r . Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Nr 7/2017/POK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z dnia 01 czerwca 2017 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do służby w KP PSP w Namysłowie. Wyniki z przeprowadzonych rozmów jak i wyniki końcowe z postępowania kwalifikacyjnego przedstawione są w załączniku.

  Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
  Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:08:38
  Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:08:47
  Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:10:24
  Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:10:24

  Licznik odwiedzin: 14 Dziennik zmian »

 • Wyniki I etapu naboru do służby

  W dniu 14 czerwca 2017r . Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Nr 7/2017/POK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z dnia 01 czerwca 2017 r. dokonała weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów do drugiego etapu naboru zakwalifikowani zostali  kandydaci wymienieni w załączniku.

  Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
  Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:52:20
  Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:52:32
  Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:54:09
  Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:54:09

  Licznik odwiedzin: 18 Dziennik zmian »

 • Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Namysłów

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na 2 stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik), w zmianowym rozkładzie czasu służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej tut. komendy.

  Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
  Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 09:54:20
  Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 10:00:15
  Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 10:04:34
  Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 10:04:34

  Licznik odwiedzin: 45 Dziennik zmian »