Przejdź do treści strony

Nabory KP PSP Namysłów

  • Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego

    Wyniki z VII etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie

    Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
    Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:30:01
    Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:30:20
    Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:31:07
    Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 12 lipca 2017 11:31:07

    Licznik odwiedzin: 14 Dziennik zmian »

  • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

    W dniu 24 czerwca 2017r . Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Nr 7/2017/POK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z dnia 01 czerwca 2017 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do służby w KP PSP w Namysłowie. Wyniki z przeprowadzonych rozmów jak i wyniki końcowe z postępowania kwalifikacyjnego przedstawione są w załączniku.

    Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
    Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:08:38
    Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:08:47
    Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:10:24
    Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 24 czerwca 2017 15:10:24

    Licznik odwiedzin: 9 Dziennik zmian »

  • Wyniki I etapu naboru do służby

    W dniu 14 czerwca 2017r . Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Nr 7/2017/POK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z dnia 01 czerwca 2017 r. dokonała weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów do drugiego etapu naboru zakwalifikowani zostali  kandydaci wymienieni w załączniku.

    Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
    Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:52:20
    Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:52:32
    Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:54:09
    Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 14 czerwca 2017 14:54:09

    Licznik odwiedzin: 12 Dziennik zmian »

  • Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Namysłów

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na 2 stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik), w zmianowym rozkładzie czasu służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej tut. komendy.

    Osoba odpowiedzialna za treść sekc. mgr Agnieszka Szewczyk
    Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 09:54:20
    Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 10:00:15
    Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 10:04:34
    Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 1 czerwca 2017 10:04:34

    Licznik odwiedzin: 28 Dziennik zmian »

  • Wyniki IV etapu naboru do służby

    W dniu 27 listopada 2015 r. komisja kwalifikacyjna zakończyła czwarty etap naboru, którym były rozmowy kwalifikacyjne, za które kandydaci uzyskali dodatkowe punkty.

    Łączną sumę punktów ze wszystkich etapów przedstawiono w załączniku.

    Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Szewczyk
    Osoba wprowadzająca Agnieszka Szewczyk 27 listopada 2015 14:15:27
    Osoba zatwierdzająca Agnieszka Szewczyk 27 listopada 2015 14:16:16
    Osoba publikująca Agnieszka Szewczyk 27 listopada 2015 14:17:33
    Ostatnio edytowana przez Agnieszka Szewczyk 27 listopada 2015 14:17:33

    Licznik odwiedzin: 29 Dziennik zmian »