Przejdź do treści strony

Nabory KP PSP Nysa

 • Nabór na stanowisko w Korpusie Służby Cywilnej

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie poszukuje

  kandydatów/kandydatek na stanowisko :

  starszy specjalista

  do spraw: organizacyjnych

  w sekcji ds. organizacyjno-kadrowych

  Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie

  ul. Szopena 5

  48-300 Nysa

  Miejsce wykonywania pracy: Nysa

  Wymagania niezbędne:

  . Wyksztalcenie: wyższe

  . Znajomość zasad przyjmowania, wysyłania i ewidencjonowania korespondencji.

  . Znajomość obowiązujących przepisów takich jak ustawy: o Państwowej Straży

  Pożarnej, o służbie cywilnej, kodeksu postpowania administracyjnego.

  . Znajomość instrukcji kancelaryjnej dla komend wojewódzkich i powiatowych

  (miejskich) PSP, szk6l Aspirantów PSP w Poznaniu i Krakowie, Centralnej Szkoty

  PSP w Częstochowie, Szkoty Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Centralnego

  Muzeum Pożarnictwa.

  . Znajomość zasad redagowania pism urzędowych.

  . Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów (arkusz kalkulacyjny,

  edytor tekstów),korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej.

  . Biegła obsługa urządzeń biurowych.

  . Posiadanie obywatelstwa polskiego.

  . Korzystanie z pełni praw publicznych,

  . Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

  przestępstwo skarbowe.

  Załączniki

  Osoba odpowiedzialna za treść mł.asp. Dorota Kucyniak-Jarema
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 15 listopada 2018 21:09:04
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 15 listopada 2018 21:09:27
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 15 listopada 2018 21:09:38
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 15 listopada 2018 21:13:50

  Licznik odwiedzin: 22 Dziennik zmian »

 • Nabór do służby przygotowawczej

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ogłasza zakończenie naboru do pełnienia służby przygotowawczej w KP PSP w Nysie na stanowisku stażysty w sekcji finansów. Wynik w załączniku.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w KP PSP w Nysie na stanowisku stażysty w sekcji finansów.

  Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu.

  Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Kucyniak - Jarema
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 30 sierpnia 2018 14:23:38
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 30 sierpnia 2018 14:26:10
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 30 sierpnia 2018 14:26:15
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 6 listopada 2018 08:35:41

  Licznik odwiedzin: 327 Dziennik zmian »

 • Nabór do służby przygotowawczej

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ogłasza wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w jednostkach ratowniczo-gaśniczych KP PSP w Nysie. Wynik załączony w pliku poniżej.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty. W załączonym poniżej pliku znajdują się warunki oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego.

  11 czerwca 2018 r. zakończył się I etap postępowania kwalifikacyjnego – ocena złożonych dokumentów. Wynik przedstawiony został poniżej w załączniku.

  18 czerwca 2018 r. zakończył się II etap postępowania kwalifikacyjnego - test sprawności fizycznej. Wynik przedstawiony został w załączniku poniżej. Przypomina się, że kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, powinni do godziny 15:30 dnia 21 czerwca 2018 r. złożyć w siedzibie KP PSP w Nysie pozostałe wymienione w warunkach naboru dokumenty.

  25 czerwca 2018 r. zakończył się III etap postępowania kwalifikacyjnego - ocena dokumentów. Wynik przedstawiony został w załączniku poniżej. IV etap - rozmowa kwalifikacyjna rozpocznie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie KP PSP w Nysie.

  29 czerwca 2018 r. zakończył się IV etap postępowania kwalifikacyjnego - rozmowa kwalifikacyjna. Wynik przedstawiony został w załączniku poniżej.

  Sumę punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego oraz informację o kandydatach, którzy zostaną skierowani do komisji lekarskiej w ramach V etapu naboru przedstawiono w załączniku poniżej.

  Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Kucyniak - Jarema
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 24 maja 2018 16:22:03
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 24 maja 2018 16:22:39
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 24 maja 2018 16:22:59
  Ostatnio edytowana przez Wojciech Szewczyk 25 października 2018 14:36:16

  Licznik odwiedzin: 2095 Dziennik zmian »

 • Wynik naboru - starszy technik

  W załączonym poniżej pliku wynik naboru na stanowisko starszego technika w wydziale operacyjno - szkoleniowym w KP PSP w Nysie.

  Osoba odpowiedzialna za treść mł. bryg. Paweł Gotkowski
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 8 marca 2018 14:13:30
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 8 marca 2018 14:15:13
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 8 marca 2018 14:15:21
  Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 14 marca 2018 15:03:41

  Licznik odwiedzin: 193 Dziennik zmian »

 • Nabór na wolne stanowisko cywilne informatyka

  Komenda Powiatowa PSP w Nysie ogłasza nabór na wolne stanowisko cywilne, robotnicze i obsługi, do pracy w charakterze informatyka.

  W załączeniu terminy, warunki naboru oraz zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

  Osoba odpowiedzialna za treść Dorota Kucyniak - Jarema
  Osoba wprowadzająca Wojciech Szewczyk 15 lutego 2018 12:15:24
  Osoba zatwierdzająca Wojciech Szewczyk 15 lutego 2018 12:16:38
  Osoba publikująca Wojciech Szewczyk 15 lutego 2018 12:17:16
  Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 16 lutego 2018 09:29:54

  Licznik odwiedzin: 360 Dziennik zmian »