Przejdź do treści strony

Nabory KP PSP Strzelce Op.

 • Nabór do pracy w KP PSP w Strzelcach Opolskich

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, ul. Zakładowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie

  Załączniki

  Osoba odpowiedzialna za treść mł. asp. Urszula Wiatrowska
  Osoba wprowadzająca Janusz Charczenko 10 marca 2017 15:15:32
  Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 10 marca 2017 15:16:12
  Osoba publikująca Janusz Charczenko 10 marca 2017 15:16:53
  Ostatnio edytowana przez Janusz Charczenko 10 marca 2017 15:16:53

  Licznik odwiedzin: 290 Dziennik zmian »

 • Nabór do KP PSP w Strzelcach Opolskich

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko STAŻYSTY

  W dniu 24.01.2017 r. dodano plik o nazwie ietap.pdf, w którym przedstawiono wyniki pierwszego etapu naboru.

    W dniach 25-26 stycznia 2017 r. przeprowadzony został II etap naboru do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

    Szczegółowe wyniki osiągnięte przez kandydatów w poszczególnych próbach sprawnościowych przedstawia tabela nr 1, która znajduje się w pliku o nazwie tab_1.pdf umieszczonego w załącznikach.

  W dniu 27 stycznia br. Komisja rekrutacyjna przeprowadziła III etap naboru do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko stażysta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
  Zestawienie wyników osiągniętych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego przedstawia tabela 2, która znajduje się w pliku tab_2.pdf umieszczonego w załącznikach.

  Osoba odpowiedzialna za treść mł. asp. Urszula Wiatrowska
  Osoba wprowadzająca Janusz Charczenko 9 stycznia 2017 21:52:50
  Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 9 stycznia 2017 21:53:46
  Osoba publikująca Janusz Charczenko 9 stycznia 2017 21:53:59
  Ostatnio edytowana przez Janusz Charczenko 28 stycznia 2017 11:57:27

  Licznik odwiedzin: 1082 Dziennik zmian »

 • Wyniki naboru

  W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego naboru do służby na stanowisko dyżurnego operacyjnego stanowiska kierowania, komisja rekrutacyjna ustaliła kolejność kandydatów według uzyskanej liczby punktów z wszystkich etapów naboru. Wynik końcowy zawiera poniższa tabela.

  Lp. Nazwisko Imię Liczba uzyskanych punktów
  1. Rychlikowski Tomasz 53,8
  2. Grzywocz Mariusz 50,9
  3. Szopa Rafał 50,5
  4. Gajda Tomasz 50,3
  5. Mistarz Aleksander 49
  6. Chróścielewski Wojciech 48

  Osoba odpowiedzialna za treść mł. ogn. Urszula Wiatrowska
  Osoba wprowadzająca Janusz Charczenko 25 listopada 2015 19:49:04
  Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 25 listopada 2015 19:49:08
  Osoba publikująca Janusz Charczenko 25 listopada 2015 19:49:13
  Ostatnio edytowana przez Janusz Charczenko 26 listopada 2015 08:15:29

  Licznik odwiedzin: 149 Dziennik zmian »

 • Wyniki IV etapu naboru

  W dniu 23 listopada 2015 r. w sali wykładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej 1 przeprowadzony został IV etap naboru do służby przygotowawczej w PSP, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

  Do IV etapu przystąpiło w sumie sześciu kandydatów. Wyniki osiągnięte przez poszczególne osoby zawiera tabela nr 1.

  Lp. Nr Id kandydata Liczba uzyskanych punktów
  1. 9 15
  2. 10 20.8
  3. 12 12.3
  4. 16 20.9
  5. 23 19
  6. 24 25.5

  Osoba odpowiedzialna za treść mł. ogn. Urszula Wiatrowska
  Osoba wprowadzająca Janusz Charczenko 25 listopada 2015 19:47:30
  Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 25 listopada 2015 19:47:35
  Osoba publikująca Janusz Charczenko 25 listopada 2015 19:47:40
  Ostatnio edytowana przez Janusz Charczenko 25 listopada 2015 19:47:40

  Licznik odwiedzin: 81 Dziennik zmian »

 • Wyniki III etapu naboru

  W dniu 18 listopada 2015 r. w sali wykładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej 1 przeprowadzony został III etap naboru do służby przygotowawczej w PSP, tj. TEST WIEDZY.

  Do III etapu przystąpiło w sumie sześciu kandydatów. Wyniki osiągnięte przez poszczególne osoby zawiera tabela nr 1.

  Lp. Nr Id kandydata Liczba uzyskanych punktów z testu
  1. 8 nie przystąpił
  2. 9 9
  3. 10 10
  4. 12 13
  5. 16 10
  6. 23 14
  7. 24 10

  Tabela nr 1

   Etap IV naboru do służby przygotowawczej, tj. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA odbędzie się
  23 listopada 2015 r., o godzinie 8.00
  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich,
  przy ul. Zakładowej 1.

   

  Poniżej link do protokół z III etapu naboru do służby przygotowawczej.

  Załączniki

  Osoba odpowiedzialna za treść st. sekc. Urszula Wiatrowska
  Osoba wprowadzająca Janusz Charczenko 19 listopada 2015 20:16:41
  Osoba zatwierdzająca Janusz Charczenko 19 listopada 2015 20:17:53
  Osoba publikująca Janusz Charczenko 19 listopada 2015 20:17:58
  Ostatnio edytowana przez Janusz Charczenko 19 listopada 2015 20:17:58

  Licznik odwiedzin: 73 Dziennik zmian »