Przejdź do treści strony

Zamówienia publiczne KP PSP Brzeg

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Osoba odpowiedzialna za treść Izabela Kmak Błaszczuk
  Osoba wprowadzająca Dorota Zakrzewska 26 kwietnia 2016 15:05:04
  Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 27 kwietnia 2016 09:04:09
  Osoba publikująca Sylwia Karakuła 27 kwietnia 2016 09:04:14
  Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 27 kwietnia 2016 09:09:33

  Licznik odwiedzin: 19 Dziennik zmian »

 • Przetarg na dostawę paliw płynnych

  Komenda Powiatowa PSP w Brzegu ogłasza przetarg na "Dostawę paliw płynnych do samochodów  pożarniczych KP PSP w Brzegu"

  Osoba odpowiedzialna za treść asp. Izabela Kmak-Błaszczuk
  Osoba wprowadzająca Dorota Zakrzewska 12 kwietnia 2016 11:55:57
  Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 12 kwietnia 2016 12:06:01
  Osoba publikująca Sylwia Karakuła 12 kwietnia 2016 12:06:06
  Ostatnio edytowana przez Sylwia Karakuła 12 kwietnia 2016 13:56:39

  Licznik odwiedzin: 25 Dziennik zmian »

 • Przetarg na dostawę paliw płynnych

                                                                                                        Brzeg, 18.03.2014r.

  W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                          Brzeg, 6 marca 2014r.

  Komenda Powiatowa PSP w Brzegu ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla KP PSP w Brzegu ”, nr postępowania: PT.2370.2.2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst ujednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907,984,1047 i 1473 z późn. zm.).

  Osoba odpowiedzialna za treść
  Osoba wprowadzająca Ewa Sitnik 14 stycznia 2014 14:13:20
  Osoba zatwierdzająca Ewa Sitnik 14 stycznia 2014 14:14:25
  Osoba publikująca Ewa Sitnik 14 stycznia 2014 14:14:36
  Ostatnio edytowana przez Ewa Sitnik 18 marca 2014 10:21:25

  Licznik odwiedzin: 43 Dziennik zmian »