Przejdź do treści strony

Zamówienia publiczne KW PSP w Opolu

 • Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

  Zobacz

 • Dostawa sprzętu do likwidacji zagr. radiacyjnych

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony na dostwaę sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych: Część A – osobisty dawkomierz Część B – spektrometr Część C – tarcza ochronna przeciwodłamkowa Część D – ubrania chemoodporne Część E – zestaw do symulacji skażeń i poboru próbek Część F – ...

  Zobacz

 • Dostawa serwerów - WT.2370.19.2017

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Dostawę serwerów w częsci A i części B 2017-09-15 - Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 2017-09-18 - Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ 2017-09-19 - Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ 2017-09-22 - Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zobacz

 • Dostawa materiałów promocyjnych

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę materiałów promocyjnych” na potrzeby realizacji projektu „Bezpieczne pogranicze“  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Uwaga - Opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiany w ...

  Zobacz

 • Organizacja szkoleń specjalistycznych

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na :Organizacja, zarządzanie, nadzór i realizacja szkoleń specjalistycznych dla strażaków z  województwa opolskiego, realizowanego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Nazwa zamówienia: Organizacja, zarządzanie, nadzór i realizacja szkoleń specjalistycznych ...

  Zobacz