Przejdź do treści strony

Zamówienia publiczne KW PSP w Opolu

 • Remont pomieszczeń KW PSP w Opolu

  KW PSP W OPOLU OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Remont pomieszczeń Ośrodka szkolenia KW PSP w Opolu – parter bud B”

  Zobacz

 • REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU „A”

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowani: Remont instalacji elektrycznej w budynku „A” KW PSP w Opolu Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 06.11.2018 r. do godz. 10:00 SIWZ oraz pozostałe dokumenty znajdują zię w załącznikach ...

  Zobacz

 • Plan zamówień publicznych w 2018 r.

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu w załączniku publikuje plan zamówień publicznych w 2018 r. 

  Zobacz

 • Dostawa ubrań specjalnych

    Komenda Wojewódzka PSP w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę  nowych kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2018 roku w ilości 154 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego – ubrania specjalne ” w ...

  Zobacz

 • Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

  Zobacz