Przejdź do treści strony

Zamówienia publiczne KW PSP w Opolu

 • Dostawa ubrań specjalnych

    Komenda Wojewódzka PSP w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę  nowych kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2018 roku w ilości 154 kpl. (ubranie specjalne + kurtka lekka) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego – ubrania specjalne ” w ...

  Zobacz

 • Plan zamówień publicznych w 2018 r.

  Komenda Wojewódzka PSP w Opolu w załączniku publikuje plan zamówień publicznych w 2018 r. 

  Zobacz

 • Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

  Zobacz

 • Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

  Informujemy, że w załącznikach do ogłoszenia opublikowano informację o wynikach postępowania na  wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej we wszystkich branżach wraz z przedstawieniem projektu do pozwolenia na budowę dla nadbudowy z przebudową istniejącego budynku B i głównego wejścia budynku A Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.   KW PSP W ...

  Zobacz

 • Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

  Zobacz