Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP Krapkowice

1. Rejestr skarg i wniosków

prowadzi komórka ds. organizacyjno - kadrowych

2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP

w rozbiciu na: 

  • zarządzenia 
  • decyzje 
  • rozkazy

prowadzi komórka ds. organizacyjno – kadrowych.

3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

prowadzi komórka ds. kontrolno -rozpoznawczych i BHP.

4. Archiwum

Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach prowadzone jest w oparciu o:

  • ZARZĄDZENIE Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobupostępowania z  postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadkacu trwałego zaprzestania działaności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane.

(Dz. Urz. MSWiA z 2017 r. poz. 59)

  • DECYZJĘ Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

5. Petycje

Osoba odpowiedzialna za treść asp. Jolanta Giercuszkiewicz
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 30 grudnia 2014 10:04:49
Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 30 grudnia 2014 10:07:42
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 30 grudnia 2014 10:07:47
Ostatnio edytowana przez Lucjan Lubaszka 6 czerwca 2018 13:30:01

Licznik odwiedzin: 164 Dziennik zmian »