Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP Krapkowice

1. Rejestr skarg i wniosków

  

prowadzi komórka ds. organizacyjno - kadrowych

 

2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP

 

w rozbiciu na: 

  • zarządzenia 
  • decyzje 
  • rozkazy

prowadzi komórka ds. organizacyjno – kadrowych.

 

3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 

prowadzi komórka ds. kontrolno -rozpoznawczych i BHP.

 

4. Archiwum

 

Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach prowadzone jest w oparciu o:

  • ZARZĄDZENIE Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.

(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42)

  • DECYZJĘ Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

5. Petycje

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść asp. Jolanta Giercuszkiewicz
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 30 grudnia 2014 10:04:49
Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 30 grudnia 2014 10:07:42
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 30 grudnia 2014 10:07:47
Ostatnio edytowana przez Lucjan Lubaszka 29 czerwca 2017 15:15:56

Licznik odwiedzin: 133 Dziennik zmian »