Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Brzegu

1. Rejestr skarg i wniosków

prowadzi sekcja d/s organizacyjno-kadrowych2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu
w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy
- wytyczne i instrukcje

prowadzi sekcja d.s. organizacyjno-kadrowych.3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności
kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony p.poż.


prowadzi samodzielne stanowisko pracy d.s. kontrolno-rozpoznawczych i bhp.Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
prowadzone jest w oparciu o:

Zarządzenie Nr 17
Komendanta Głównego Państwowej Straży pożarnej
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej .


Akta z archiwum udostępniane są w godzinach urzędowania Komendy na zasadach określonych przepisami w/w zarządzenia.

Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:02:43
Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 21 września 2011 11:09:25
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 21 września 2011 11:09:32
Ostatnio edytowana przez Ewa Sitnik 21 września 2011 11:09:32

Licznik odwiedzin: 556 Dziennik zmian »