Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w Brzegu

1. Rejestr skarg i wniosków

prowadzi sekcja d/s organizacyjno-kadrowych2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu
w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy
- wytyczne i instrukcje

prowadzi sekcja d.s. organizacyjno-kadrowych.3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności
kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony p.poż.


prowadzi samodzielne stanowisko pracy d.s. kontrolno-rozpoznawczych i bhp.4. Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
prowadzone jest w oparciu o:

ZARZĄDZENIE Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r.

w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych. (Dz.Urz. MSWiA z 2008r. Nr 9, poz. 42)

DECYZJĘ Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej . 

5. Petycje


Osoba odpowiedzialna za treść kpt. Dorota Zakrzewska
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:02:43
Osoba zatwierdzająca Sylwia Karakuła 21 września 2011 11:09:25
Osoba publikująca Sylwia Karakuła 21 września 2011 11:09:32
Ostatnio edytowana przez Małgorzata Widłak 10 stycznia 2018 13:48:05

Licznik odwiedzin: 660 Dziennik zmian »