Przejdź do treści strony

Rejestry, ewidencje, archiwa KP PSP w K-Koźlu

1. Rejestr skarg i wniosków na podstawie:
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dział VIII)
prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych.

2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu w rozbiciu na:
- zarządzenia
- decyzje
- rozkazy
- wytyczne i instrukcje
prowadzi samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych.

3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony p.poż.
prowadzi sekcja kontrolno-rozpoznawcza.


Archiwum zakładowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
prowadzone jest w oparciu o:

ZARZĄDZENIE Nr 45
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.
(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42)

oraz

DECYZJĘ Nr 17
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Lewandowska
Osoba wprowadzająca Sylwia Karakuła 9 września 2011 14:04:45
Osoba zatwierdzająca Andrzej Kilarski 19 września 2011 09:06:26
Osoba publikująca Andrzej Kilarski 19 września 2011 09:07:12
Ostatnio edytowana przez Łukasz Połomski 17 kwietnia 2018 13:46:34

Licznik odwiedzin: 425 Dziennik zmian »